Lärarförbundet
Bli medlem

Moderaterna vill ge rektorer sparken – vi vill ge dem rimliga förutsättningar!

Idag skriver Moderaternas reformgrupp för skolan sju förslag på debattplats i Sydsvenskan. Lärarförbundet ställer sig kritiska till flera delar av Moderaternas reformgrupps förslag. Det vi ser är ett hopkok åtgärder som har tillkommit utan rejäl analys.

-Moderaterna borde satt punkt efter den första slutsatsen i artikeln – att rektorer och lärare behöver bättre möjligheter att lyfta svaga elever och mer resurser till skolor i utsatta områden, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

-Istället för att ge rektorer rimliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag vill Moderaterna ge dem sparken om de inte uppnår önskade resultat. Skolledare är Sveriges viktigaste chefer och behöver rätt förutsättningar och villkor för att klara sitt uppdrag. Vi kräver att politiken levererar det innan de dömer ut skolledare som kämpar hårt, ofta utifrån helt orimliga villkor, säger Johanna Jaara Åstrand.

- Det här är en spretig åtgärdslista som inte kan grundas i den analys som M påstår sig ha gjort. Här saknas insikt i skolans största utmaningar. Inom två år saknas 60 000 lärare i Sverige. Klassrum står utan lärare eller med obehöriga vuxna. Ändå ser vi inga förslag som berör den akuta lärarbristen, säger Johanna Jaara Åstrand

Lärarförbundet efterlyser istället bland annat förslag på ett förändrat skolpengsystem för att resurser ska gå dit de bäst behövs, rensa lärarnas skrivbord från onödig administration och förslag för fortsatt uppvärdering av läraryrket för att locka unga till lärarutbildningen.


Var tionde rektor har idag mer än 50 medarbetare och en majoritet har fler än 40 medarbetare. Lärarförbundet vill införa en riktlinje på 20 medarbetare per chef för skolledare.

  • Skapad 2017-02-06
Frågor & Svar