Lärarförbundet
Bli medlem

MinTrygghet - Om dina avtalsförsäkringar inom offentlig sektor

Målet med kursen är att du som chef ska bli orienterad i vilket avtalsförsäkringsskydd som finns för dig och dina medarbetare inom offentlig sektor. Kursen är öppen för alla skolledare inom offentlig sektor, oberoende av facklig tillhörighet. Så ta med fördel med dig dina kollegor i er chefsgrupp.

MinTrygghet är ett viktigt verktyg för dig i din roll som ansvarig chef om något händer dig eller dina medarbetare.

Många missar att få ersättning p g a okunnighet och det faktum att de inte känner till att det finns pengar att hämta.

Kursen tar bl. a upp:

  • Var du kan hitta information och hur du kan få hjälp och stöd
  • Försäkringsskyddet gällande olycksfall, sjukdom, rehabilitering eller annat där du behöver ett extra stöd i livet
  • Hur du kan påverka din pension utan att behöva spara pengar i privat pensionssparande
  • Hur du ska agera för att du eller dina medarbetare ska få del av försäkringsskyddet
  • Verktyg för att kunna sprida kunskapen hemma på dina arbetsplatser

Vill du ha lite förhandsinformation kan du använda länken till höger, "MinTrygghet"

under Läs mer

MinTrygghet står för konferenskostnader, kost och logi. Då detta betraktas som en kompetensutveckling förutsätter vi att arbetsgivaren står för lönekostnader och resor.

Se aktuella datum och anmäl dig här.

Kontaktpersoner

Björn Hareland

  • Skapad 2018-02-28
Frågor & Svar