Lärarförbundet
Bli medlem

Minska arbetsbelastningen!

Låt lärare vara lärare, inte administratörer. Att lärares arbetsbelastning ska minska är en av de frågor som vi har i fokus för att påverka politiker.

Kvalitet kräver tid, det vet alla. Trots det har lärare fått allt mindre tid för det som är själva kärnan i uppdraget: undervisningen och den pedagogiska utvecklingen. Samtidigt har skolledarnas tid att vara pedagogiska ledare också krympt. Huvudskälet är att en våg av reformer har sköljt över skolan, utan att tillräckligt med tid och resurser har vikts för det.

Grundskollärarna har i snitt bara en kvart till för- och efterarbete av varje lektion. Förskollärarna ägnar mer tid åt att städa och diska än åt att utveckla verksamheten. På fritidshemmen växer barngrupperna ständigt. I gymnasieskolan har många reformer på bara några år tagit mycket tid och kraft.

Våra förslag

Detta går ut över kvaliteten, barnen och eleverna. Men det behöver inte vara så. Satsa i stället på att ge alla lärare tid och resurser att förbereda och utveckla undervisningen. Här är våra förslag!

  • Matcha varje ny reform med tillräckliga resurser i form av tid och pengar.
  • Rensa bort administrativa arbetsuppgifter från lärarnas och skolledarnas bord i så hög utsträckning som möjligt.
  • Se över omfattningen av de nationella proven och låt digital teknik bli en del av provsystemet.
  • Satsa på fler specialpedagoger/speciallärare, IT-stöd och elevhälsa.
  • Se till att barngrupperna på förskola och fritidshem utgår från barnens behov med rimlig storlek och hög lärartäthet.

Förändringar tack vare Lärarförbundet

Tack vare Lärarförbundet finns diskussionen om lärares arbetsbelastning på den politiska och mediala agendan. Några av våra förslag har också politikerna bestämt sig för att göra till sina. Flera förändringar har trätt och kommer att träda i kraft.

Hjälp till att förändra mer!

Du kan vara med och fortsätta att påverka politikerna:

Du kan också göra flera saker för att påverka din egen arbetsbelastning:

Mer på fötterna

Hämta mer information om våra fakta och förslag ur våra rapporter och undersökningar.

Grundskolan: Låt lärare vara lärare, inte administratörer" (2016)

Gymnasielärarna om sin arbetssituation (2016)

Förskolan: "Resursslöseri med förskollärares kompetens"

Förskoleklass: "Satsa på förskoleklassen - villkoren för lärarna måste bli bättre"

Fritidshem: "Det går inte att blunda längre - fritidshemmens villkor måste bli bättre"

Skolledarna: ”Låt skolledare fokusera på att vara skolledare”

Lärare i vuxenutbildningen: Stort engagemang - små möjligheter

Lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation

Skolor får bättre elevresultat om arbetsmiljön förbättras

Nationella prov tar tid från undervisningen

Svårt att få tag på lärarvikarier

  • Skapad 2014-04-17
  • Uppdaterad 2020-08-12
Frågor & Svar