Lärarförbundet
Bli medlem

Mindre stressade lärare ger bättre resultat

Ju friskare lärare desto bättre blir elevernas resultat. Det visar en rapport från Lärarförbundet och Sveriges elevkårer. -I praktiken innebär det att för varje procentenhet som lärarnas sjuktal ökar i en kommun minskar meritvärdet i årskurs 9 med 1,4 poäng, säger Lärarförbundets utredare Johan Ernestam.

Dålig arbetsmiljö sätter sina spår i elevernas resultat, det visar rapporten "Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat”, som Lärarförbundet har tagit fram tillsammans med Sveriges elevkårer.

Johan Ernestam, utredare på Lärarförbundet, hur mycket påverkar lärarnas arbetsmiljö elevernas resultat?

- Vi kan se att där lärare är friska är elevernas resultat bättre. I praktiken innebär det att för varje procentenhet som lärarnas sjuktal ökar i en kommun minskar meritvärdet i årskurs 9 med 1,4 poäng. Samtidigt som andelen 20-åringar som har slutfört gymnasiet sjunker med en halv procentenhet.

Hur arbetar de kommuner som har bra resultat?

- Kommuner som har låga sjuktal arbetar i högre grad med arbetsmiljön. De lyssnar också på elever, lärare och rektorer när dessa framför synpunkter på sin arbetsmiljö. Där höga chefer ser som sin uppgift att få lärare och elever att lyckas så lyckas de bättre och mår samtidigt bättre.

Hur kan man som ombud bidra till det här arbetet?

- Även om kraven som ställs i rapporten är riktade mot huvudmännen finns det en del matnyttigt för dig som enskilt ombud, framför allt för dig som är skyddsombud. Ditt bidrag är att se till att arbetsmiljöarbetet fungerar väl på din skola. Genom att förstå och sätta ord på sambanden mellan ledningens förhållningssätt, hälsa och resultat kan du ställa relevanta krav på cheferna och "marknadsföra" arbetsmiljöarbetet bland dina kollegor.

Fem krav till huvudman

I rapporten presenteras en lista på fem konkreta förslag och utmaningar till chefer, friskoleägare och skolpolitiker.

  1. Lyssna på elever, lärare och rektorer när de framför synpunkter.
  2. Bygg en välfungerande organisation för samtal där synpunkter på förutsättningar och arbetsmiljö kommer fram och tas om hand.
  3. Organisera för en jämn och rimlig arbetsbelastning.
  4. Elever, lärare och skolledares hälsa ska väga tungt i allt beslutsfattande.
  5. Bedriv ett aktivt hälsoarbete där både individen och kollektivet sätts i fokus.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här