Lärarförbundet
Bli medlem

Mindre klasser och mer tid till undervisning allmänhetens viktigaste skolfrågor

I en undersökning som Lärarförbundet låtit Sifo göra vill svenska folket ha mindre grupper i skolan/förskolan/fritidshemmen, mer tid för lärarna att planera undervisningen, fler speciallärare/specialpedagoger och höjda lärarlöner, för att lyfta skolan.

Sifo har frågat 1000 personer som fått välja upp till tre åtgärder de tycker är viktigast för att lyfta resultaten i skolan.

-Det är positivt att svenskarna vill se mindre klasser. Men det är en ekvation som inte är helt självklar idag. Inom sex år kommer det att fattas 43 000 lärare. Ska grupperna dessutom bli mindre kommer lärarbristen att bli ännu större, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén till DN.

För att locka fler till läraryrket är högre lärarlöner en viktig del, utöver mindre klasser och mer tid till att planera undervisningen.

Viktigaste åtgärderna för att lyfta den svenska skolan efter det senaste PISA-resultatet

De tillfrågade fick uppge max tre svarsalternativ.

 1. Mindre klasser/grupper (i skola, förskola, fritidshem) 46%
 2. Mer tid att planera och genomföra undervisningen 32%
 3. Fler speciallärare/specialpedagoger 30 %
 4. Höjda lärarlöner 28%
 5. Ordning och reda 27%
 6. Satsningar på särskilt stöd 26 %
 7. Förstatliga skolan 19%
 8. Styrning av resurser till skolor som behöver 14 %
 9. Mer tid för skolledares ped. ledarskap 14%
 10. Fler undervisningstimmar 8%
 11. Att betyg ges tidigare 8%
 12. Blocköverskridande överenskommelser 8 %
 13. Se över det fria skolvalet 6%
 14. Fler prov 4%
 15. Vet ej 4%
 16. Fler inspektioner 2 %

Källa Sifo/svenska folket

Utfrågning om PISA-resultaten

Under tisdagen den 18 februari kl. 10-13 arrangerar utbildningsutskottet och utfrågning om Sveriges resultat i PISA-undersökningen. Du kan följa den på webb-tv via riksdagens webbplats.

Läs mer i bifogad pdf-fil.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här