Lärarförbundet
Bli medlem

Mindre administration, mer utveckling!

"Idag tar arbetstiden slut långt innan arbetsuppgifterna och det behövs kraftfulla åtgärder", säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

"Idag tar arbetstiden slut långt innan arbetsuppgifterna och det behövs kraftfulla åtgärder", säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Nu presenteras en utredning om ett professionsprogram och minskad administrativ börda för lärare. Lärarförbundet tycker förslagen om kompetensutveckling är bra men saknar förslag som minskar administrationen – själva grunden för att lärare ska hinna kompetensutveckla sig.

Läs mer om våra synpunkter på skolkommissionens förslag.

Regeringens utredare Björn Åstrand har presenterat sina förslag om ett professionsprogram och minskad administrativ börda, Bättre skola genom attraktiva skolprofessioner.

Viktigt att lärare får inflytande

Med ett professionsprogram menar utredaren ett system för professionell utveckling genom hela yrkeslivet. All kompetensutveckling måste hålla hög kvalitet och samlas under samma tak – både nationella lyft och lokala insatser.

– Om vi lärare får inflytande över utformningen av professionsprogrammet så kan det säkra rätten till en kontinuerlig och behovsstyrd utveckling under hela karriären, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Efterlyser fler skarpa förslag om administrationen

Samtidigt som förslaget om ett professionsprogram är ett steg i rätt riktning, är förslagen som ska säkra grundförutsättningarna för kompetensutveckling alltför passiva, menar Lärarförbundet.

För att minska den administrativa bördan vill utredaren förstärka skollagens skrivningar om huvudmannens ansvar för att säkra att lärare får ägna sig åt rätt saker, i övrigt föreslår mest myndighetsinsatser gällande uppdrag kring utbildningar och uppföljningar.

– Idag tar arbetstiden slut långt innan arbetsuppgifterna och det behövs kraftfulla åtgärder. Utredaren borde lämnat mer skarpa förslag för att minska lärares administrativa börda, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utredaren borde lämnat mer skarpa förslag för att minska lärares administrativa börda

8 av 10 har för hög arbetsbelastning

En färsk undersökning från Lärarförbundet/Novus bekräftar bilden. 8 av 10 lärare har för hög arbetsbelastning. Mer än hälften av dem, 53 procent, säger att mindre administration är den viktigaste åtgärden för att minska arbetsbelastningen.

– Lärare kan inte som idag tvingas fortsätta ägna sig mer åt administration än åt utveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har förslagen som kan minska administrativa bördan!

Lärarförbundet har löpande skickat in förslag till utredningen om hur den administrativa bördan kan minska, både för lärare och skolledare.

Vad händer nu?

I och med dagens pressträff slutredovisas utredningen Bättre skola genom attraktiva skolprofessioner, som är en del av Nationell samling för läraryrket. Nu väntar remissrunda och sedan ska regeringen avgöra vilka delar de går vidare med. Utredningen har tidigare redovisat uppdrag om bland annat förskolechefer och legitimation för fritidspedagoger.


  • Skapad 2018-03-12
Frågor & Svar