Lärarförbundet
Har du fått dubbla fakturor för maj månads avgift? Bortse från en av fakturorna och betala endast en avgift. →
Bli medlem

Mer resurser till särskilt stöd viktig fokusfråga

I en ny granskning underkänner Skolinspektionen skolornas arbete med särskilt stöd. Lärarförbundet driver sedan länge frågan om att ingen elev ska nekas stöd på grund av resursbrist, och fortsätter driva frågan i valkampanjen "Skolan först!".

Att satsa på stöd tidigt är en investering som hela samhället tjänar på i längden. Ändå förekommer det alltför ofta att elever och lärare nekas särskilt stöd. Lärarförbundet driver frågan i valkampanjen Skolan först! och vill att det ska satsas mer på särskilt stöd så att ingen elev nekas stöd på grund av resursbrist.

I en undersökning som Skolinspektionen gjort så bekräftas Lärarförbundets bild att skolan inte lyckas fånga upp elever i behov av särskilt stöd i tid.

- Lärarna utsätts för en enorm stress när de tvingas tänja på gränser som inte ens borde existera. Man får inte förutsättningar att tillgodose alla elevers behov. Resultatet blir förödande för både lärare och elever, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Våra förslag

Sen tidigare föreslår Lärarförbundet följande för att komma tillrätta med problemet:

  • Utbilda och anställ fler speciallärare/specialpedagoger – det behövs dubbelt så många som idag.
  • Förenkla processen kring särskilt stöd så att lärare kan ägna mer energi åt att ge stöd och mindre tid åt formalia.
  • Stärk elevers rätt till examinerade speciallärare/specialpedagoger i skollagen.
  • Skärp skollagen så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att lärare och skolledare har tillräckliga resurser för att klara sina uppdrag.

Så kan du engagera dig

Det här är en viktig fokusfråga i vår valkampanj Skolan först, och givetvis kommer vi att fortsätta arbeta med frågan även efter valet. Hjälp gärna till att dela fakta, bilder och filmer från Lärarförbundet för att öka kunskapen hos makthavare och allmänhet.

  • Titta på och visa Youtube-filmen "Vi behöver en lärare" med artisten Petter
  • Dela bild på Facebook om att ingen elev ska nekas stöd på grund av resursbrist
  • Hämta fakta om särskilt stöd och dela sidan "Ingen elev ska nekas stöd"
  • Sprid och dela rapporten "Lyssna på lärarna - så kan alla elever nå målen"

I Lärarförbundets undersökning bland riksdagskandidater visade det sig att nio av tio tänker arbeta för att alla elever som behöver det får särskilt stöd.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här