Lärarförbundet
Bli medlem

​Medlingen fortsätter - parterna har fått i uppdrag att analysera turordningsfrågan över sommarmånaderna

Sedan 14/5 pågår medling i förhandlingarna mellan Lärarnas Samverkansråd och SKL om ett nytt skolavtal. I frågan om turordningsregler vid arbetsbrist står parterna långt ifrån varandra. Medlarna har nu tagit över och gett parterna ett uppdrag att analysera förutsättningarna för turordningsreglerna.

Medlarna kan ålägga parterna den här typen av uppdrag enligt vårt avtal om förhandlingsregler. Utredningen ska vara klar efter sommaren. Lärarnas samverkansråd (där Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ingår) menar att det är lärarbristen som är problemet – inte arbetsbristen.

Skälet till att SKL driver frågan är att de vill ha samma regler för alla kategorier av medarbetare samt att man vill kunna påskynda lokal omställning genom förenklad turordningshantering och på så sätt kunna undvika uppsägningar. Det är en arbetsgivarpolitik som återfinns inom andra avtalsområden på svensk arbetsmarknad.
Lärarnas samverkansråd menar att detta kan fungera väl för vissa kategorier av kommunalt anställda medarbetare, dock inte för lärare som är välutbildade, med olika specifika behörigheter och har årligt föränderlig tjänstefördelning. Det skulle bli mycket mer komplext, med risk för oönskade följder, att ta in en sådan grupp i ett förenklat turordningssystem. Vi behöver turordningsregler som tar hänsyn till Skollagens definition av behörighet.
Lärarnas samverkansråd menar att SKL och kommunerna måste acceptera att en turordning för övertalighet inte kan byggas så att den riskerar att putta ut behöriga lärare. Det är de behöriga lärarna som är lösningen på lärarbristen. Därför måste turordningsreglerna anpassas efter skolan – inte tvärtom. Och vi måste satsa på att göra obehöriga lärare behöriga.

Läs vanliga frågor och svar om medlingen

Håll dig uppdaterad om läget i avtalsförhandlingarna

  • Skapad 2018-06-19
  • Uppdaterad 2018-06-19
Frågor & Svar