Lärarförbundet
Bli medlem

"Medlemmarna har givetvis känt oro" - utbrottet på Hultsfreds gymnasium

I slutet av augusti gick fyra klasser på Hultsfreds gymnasium tillbaks till distansundervisning efter smittofall. Här berättar Lärarförbundet Hultsfreds ordförande Minna-Maria Jonsson om vad det var som hände och hur Lärarförbundet Hultsfreds arbete med coronapandemin sett ut hittills.

Minna-Maria Jonsson berättar:

Man upptäckte fall av smitta på skolan. Då valde arbetsgivaren att låta de klasserna och lärarna snabbt gå över till distansundervisning. Man har haft kontinuerlig kontakt med länets smittskyddsläkare. Vi i lärarfacken blev informerade om läget. Medlemmarna har givetvis känt oro.

Jag har kontinuerlig kontakt med dessa via mejl eftersom vi inte har ombud och skyddsombud på gymnasiet utan jag i egenskap av huvudskyddsombud är med på samverkansmöten tillsammans med rektorer och representanter för Lärarnas Riksförbund, vilka vi har ett gott samarbete med.

Vi har gjort riskbedömningar tillsammans med rektorerna och ska ha uppföljningsmöten kring dessa. Arbetsgivaren har snabbt ställt om och ordnat med en extra matsal för gymnasie- och högstadieeleverna (eftersom de delar matsal).

Under året har Lärarförbundet återkommande lyft vikten av kontinuerliga riskbedömningar vilket har kommit igång bra under hösten.

Minna-Maria Jonsson

Minna-Maria Jonsson, ordförande och huvudskyddsombud Lärarförbundet Hultsfred.

Läs mer om utbrottet i Kvällsposten här!

Lärarförbundet informerar

Precis som Minna-Maria beskriver så har Lärarförbundet återkommande lyft vikten av att göra riskbedömningar löpande. Riskbedömningarna ska göras tillsammans med de fackliga organisationerna men ansvaret är arbetsgivarens. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljöproblem. Riskerna ska åtgärdas, de allvarliga först. Allt ska dokumenteras för att senare följas upp.

Nu när händelseutvecklingen och forskningen går snabbt framåt behöver läget följas noga och det kan vara bra att ta kontakt med regionens smittskyddsläkare om det råder någon osäkerhet. Det är viktigt att se till att det finns en beredskap för att växla upp skyddsarbetet vid ökad smittspridning.

Råd och stöd kring skyddsarbetet i praktiken hittar du som är skyddsombud här och en vägledning om riskbedömning här.

I skyddsarbetet ingår att göra planer för olika scenarios. Vad ska man göra om man upptäcker smittutbrott bland elever eller personal. Det ska inte komma som en överraskning utan det måste finnas en åtgärdsplan färdig för att man ska kunna agera snabbt, effektivt och trygghetsskapande för alla.

När det gäller just gymnasiet, som i detta fall, är det viktigt att ha med att det är unga vuxna personer det handlar om och risken för smitta ser enligt dagens forskningsläge annorlunda ut än för barn. Därför kan frågor som exempelvis avstånd vara än viktigare och det kan behövas information på fler språk.

Inför skolstarten samlade vi information kring saker som är viktiga att tänka på med anledning av pandemin. Läs gärna här  för mer matnyttig information. Och kom ihåg att du som medlem alltid kan vända dig till din lokala representant och till Lärarförbundet Kontakt 0770-33 03 03 med dina frågor och funderingar.

  • Skapad 2020-09-10
Frågor & Svar