Lärarförbundet
Bli medlem

”Med tydliggjord roll i läroplanen höjs förskollärarens status”

Lisabell Hellsten, engagerad lärare i förskola.

Lisabell Hellsten, engagerad lärare i förskola.

Lisabell Hellsten har jobbat fem år som förskollärare och känner att hon verkligen gör något betydelsefullt. Samtidigt betonar hon att barngrupperna måste bli mindre i förskolan. ”Arbetet måste bli långsiktigt hållbart så de som jobbar inom förskola vill och orkar jobba kvar.”

Vad är den viktigaste frågan just nu?

- Frågan om vikarier har varit en pågående utmaning denna termin. Vi arbetar i en mindre kommundel utanför en större stad och det finns få vikarier att tillgå. Detta gjorde det svårt i början terminen när det var mycket sjukdomar bland personalen.

Hur firar ni Förskolan dag?

- Jag har inte varit med i planeringen detta år och kommer få fira hemifrån med min stora mage denna gång. Men de firanden jag varit med på tidigare har varit väldigt uppskattat av både barn och anhöriga!

Hur märker du av lärarbristen inom förskolan?

- Vi har svårt att rekrytera lärare. Det är svårt att locka lärare ut till våra fem förskolor på landsbygden när det också råder lärarbrist i staden där fler bor.

Hur har arbetssituationen förändrats de senaste åren?

- Drastiskt de senaste åren. Jag arbetade mina första år i Stockholms innerstad. Där var intresset för kultur, kost och intersektionsalitet – genus- och diskrimineringsfrågor - stort bland både anhöriga och personal. Att börja arbeta i en småstad med familjer med en annan klasstillhörighet och utbildning gjorde att andra frågor kom i fokus. Där jag arbetar idag är flerspråkighet, gemenskap i samhället och kommunikation frågor som ständigt diskuteras.

Hur skulle du vilja arbeta i förskolan om du fick de bästa förutsättningarna?

- Ordentligt med tid till planering, genomförande och reflektion av aktiviteter med barnen. Att kunna dela upp barnen i små grupper för att hinna se alla är ett arbetssätt som jag förespråkar. Undervisning i förskolan innebär inte att vi ska göra komplicerade saker men det måste finnas tid för uppföljning och dokumentation för att kunna bygga vidare på det vi gjort och se var lärande skett.

Hur jobbar ni aktivt för att hantera utmaningarna?

- Vi pratar mycket i arbetslaget om hur barnen ska få det så bra som möjligt på förskolan. Det ska kännas glädjefyllt för både barn och anhöriga att vara hos oss och det är viktigt att alla känner sig sedda. Rak kommunikation är något som jag har lärt mig fungerar bra i ett arbetslag. Att vara ärliga mot varandra och direkt ta upp även svåra saker gjorde att vi snabbt blev ett tajt team.

Vad är det bästa med jobbet?

- Att jag varje dag får stunder av lärande och lek tillsammans med barnen och kollegorna, och att jag ständigt utvecklas i min yrkesroll. Det tycker jag är fantastiskt. Att gå till jobbet och känna att jag gör något väldigt betydelsefullt gör detta till världens bästa jobb även i tider av hård press.

Vad skulle du främst se att politikerna satsade på när det gäller förskolan?

- Barngrupperna måste bli mindre. Förskolan är den första skolformen och för att kunna garantera kvaliteten och se varje barn kan vi inte ha så stora barngrupper. Sen behöver förskollärarens status höjas och arbetet behöver bli långsiktigt hållbart så de som jobbar inom förskola vill och orkar jobba kvar.

Vad innebär det för dig att din roll tydliggörs i läroplanen?

- Att jag har lättare att utföra mitt jobb. Förskollärarens roll blir inte lika mycket en tolkningsfråga, vilket gör att jag kan ägna mer tid åt undervisning och inte annat tilldelat. När lärarens roll blir tydligare tror jag också att statusen höjs vilket är bra. Vi ska kunna vara stolta över det arbete vi utför som lärare i förskolan!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar