Lärarförbundet

Matilda Gustafsson ny ordförande för Lärarförbundet Student

Under helgens årsmöte för Lärarförbundet Student valdes Matilda Gustafsson till ny ordförande för 2017. - Jag är rörd och stolt över förtroendet. En viktig fråga jag vill jobba med handlar om alla lärarstudenters rätt till en VFU av kvalitet.

Lärarstudentmötet valdes Matilda Gustafsson till ny ordförande för Lärarförbundet Student, tillsammans med övriga styrelsen och studerandekommittén. Hon efterträder Petter Ådahl. Matilda studerar till ämneslärare med inriktningen svenska och svenska som andraspråk i Göteborg. Hon har under verksamhetsåret 2016 varit vice ordförande.

Matilda Gustafsson har, enligt valberedningen, bidragit till att stärka det lokala engagemanget såväl i hemorten Göteborg som i övriga landet. Hon har under det senaste året visat att hon är en stor tillgång för Lärarförbundet Student, både lokalt och i sin roll som vice ordförande, oavsett om det handlat om representationsuppdrag eller att producera debattartiklar.

- Jag är rörd och stolt över förtroendet jag fått, och ser fram emot att vara lärarstudenternas röst under 2017. En viktig fråga jag vill jobba med handlar om alla lärarstudenter rätt till en VFU av kvalitet. Alla ska ha rätt till en utbildad handledare med tid avsatt för uppdraget. På VFU:n kopplar vi ihop teori med praktik och därför är det viktigt att den blir givande och lärorik, säger Matilda Gustafsson.

Har en tydlig vision

Under verksamhetsåret 2016 har Matilda visat sig vara en trovärdig företrädare för Lärarförbundet Student och har representerat organisationen i såväl internationella som nationella sammanhang som exempelvis NLS Studerandeforum och politikerveckan i Almedalen.

Matilda har inte bara en tydlig vision om framtiden och ett eget engagemang utan har också visat att hon kan delegera, inspirera och vara ett stöd för att organisationen ska kunna växa och bli starkare.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här