Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt har helgstängt över påsken, från torsdag 9 april kl. 12.00 (medlemsservice stängt från onsdag 8 april kl 17) och öppnar åter tisdag 14 april kl. 8.00. →
Bli medlem

Ska lärare ge elever medicin?

Är man som lärare skyldig att ge barn medicin? Och vilket ansvar tar man i så fall på sig? Här reder vi ut vad som gäller.

Barn och elever kan behöva hjälp att ta sin medicin. Om du som lärare i förskola, skola eller fritidshem ska ge medicin eller inte beror på hur saken klassas.

Bedöms det som sjukvård måste en legitimerad yrkesutövare, det vill säga läkare eller sjuksköterska göra det. Är det fråga om så kallad egenvård måste det göras en bedömning i varje enskild situation. Det som ska bedömas är om uppgifterna kan skötas säkert för barnen och läraren, om de som ska utföra arbetsuppgiften har tillräckliga kunskaper och om uppgiften över huvud taget omfattas av lärarens arbetsskyldighet.

Sjukvård

Om medicineringen bedöms som sjukvård ska den enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen utföras av en läkare eller sjuksköterska. En lärare kan alltså inte mot sin vilja få ansvar för medicineringen av en elev, om uppgiften bedömts som sjukvård.

Egenvård

Det är den legitimerade yrkesutövaren, alltså läkaren eller sjuksköterskan, som avgör om medicineringen ska bedömas som sjukvård eller egenvård.

Bedömningen ska ske i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2009:6.Bedömningen kan naturligtvis förändras över tid beroende på till exempel barnets fysiska och psykiska hälsa och de praktiska möjligheterna att kunna utföra egenvård på ett säkert sätt.

Med egenvård menar man de vårdrelaterade uppgifter som efter en enklare instruktion kan genomföras av någon utan sjukvårdsutbildning. till exempel vårdnadshavare, personlig assistent eller annan.

Egenvård i förskola och skola

När barnet börjar i förskolan eller skolan ska den legitimerade yrkesutövaren pröva om det tidigare beslutet om egenvård. Man gör då en analys av skolpersonalens möjligheter att sköta medicineringen på ett säkert sätt.

Är omprövningen inte gjord vid skolstart kan huvudmannen och vårdnadshavaren tillsammans begära att den görs.

Bedöms medicineringen som egenvård ska huvudmannen tillsammans med läkaren diskutera fram rutiner så att den kan utföras på ett tryggt och säkert sätt, och det är viktigt att läkaren får en klar bild av hur de verkliga förutsättningarna i skolan ser ut. Läs Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2009:6.

Om arbetsgivaren vill att du ger medicin

Om arbetsgivaren vill att du hjälper en elev med egenvård så är det en arbetsmiljöfråga- och arbetsskyldighetsfråga. Det ska behandlas inom ramen för det fackliga arbetet och arbetsmiljöarbetet mellan Lärarförbundet och arbetsgivaren. Eftersom processen rör tillämpningen av arbetsmiljölagen (1977:1160) ska även skyddsombud medverka.

Osäker? Kontakta avdelningen

Är du osäker, eller oense med din arbetsgivare, om något i frågan om egenvård i skolan bör du kontakta Lärarförbundets avdelning så fort som möjligt, för att få råd och hjälp. Lärarförbundet har möjlighet att begära förhandling och att lägga ett så kallat tolkningsföreträde, vilket normalt innebär att du tills vidare inte är skyldig att utföra egenvård. Du kan däremot inte vägra att utföra arbetsuppgiften om den fackliga organisationen inte lagt ett tolkningsföreträde.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här