Lärarförbundet
Bli medlem

Maria Rönn - 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen

Gymnasieläraren Maria Rönn är 1:e vice ordförande i Lärarförbundets styrelse. Maria vill främst arbeta med att höja läraryrkets status, genom höjda löner, bättre villkor och professionalisering av yrket.

Maria Rönn är ledamot i förbundsstyrelsen. Hon tillhör Lärarförbundet i Trelleborg och är gymnasielärare.

Detta är min hjärtefråga

Att höja läraryrkets status är kärnan i mitt fackliga engagemang. Det gör vi genom höjda löner, bättre villkor och professionalisering av yrket. Opinionsbildning på alla nivåer är ett viktigt verktyg för att åstadkomma detta.

Det här kan jag bidra med

Ett starkt engagemang och erfarenhet från såväl lärarvardag som fackligt arbete på alla nivåer i Lärarförbundet. Analyserar gärna och hittar strategiska vägar framåt.

Min bästa egenskap

Min verbala förmåga som gör att min entusiasm smittar av sig och är en stor tillgång i min roll som ledare.

Kontakt

maria.ronn@lararforbundet.se

Följ mig på Twitter: @miaronn

Följ mig på Instagram: @marialarare

  • Skapad 2015-03-10
  • Uppdaterad 2018-11-05
Frågor & Svar