Lärarförbundet
Bli medlem

Manifestation mot en ödesdiger budget i Stockholm

Det sveper en nedskärningsvåg över svensk skola och förskola. Samtidigt kraftsamlar Lärarförbundet runt om i landet för få politikerna att tänka om. På onsdag den 20 november kallar Lärarförbundet Stockholm till en stor manifestation utanför Stadshuset.

Den 20 november kommer Lärarförbundet Stockholm att manifestera utanför stadshuset i Stockholm. Samma kväll kommer budgeten för skola och förskola debatteras och klubbas i kommunfullmäktige. Manifestationen är en kulminering av ett missnöje som funnits i flera år. Sedan 2016 har Lärarförbundet Stockholm drivit initiativet "Lokal samling för läraryrket", som är en uppmaning till blocköverskridande och långsiktiga löften och åtaganden - förskola och skola kan inte styras 4 år i taget. De vill med detta att Stockholms politiker ska lyssna på professionen och på allvar satsa på skolan och förskolan. Men budgeterna har blivit sämre och sämre. Nu sätter Lärarförbundet Stockholm ner foten med en stor manifestation.

– Vi tog emot Stockholm stads budgetförslag för kommande år med stora förväntningar. Inte minst utifrån det som sagts under år av opposition och de löften som gjordes under valrörelsen, löften om ökade resurser till förskola, skola och utbildning, om minskad administration för lärare, minskade barngruppsstorlekar och lärarlönesatsningar. Enligt den politiska ledningen ska Stockholms förskolor och skolor vara de bästa i Sverige. Budgetförslaget ger definitivt inte lärare och skolledare förutsättningar för det, säger Hanna Ahnqvist som är vice ordförande i styrelsen för Lärarförbundet Stockholm

Lärarförbundet Stockholm har lämnat sina yrkanden i MBL-förhandlingarna med Stockholms stad och deklarerat att de är oeniga med budgetförslaget.

– Läget har varit akut länge och vi står nu inför ett förslag till budget som inte tar hänsyn till det utan det kommer snarare bli ännu värre. Lärarförbundet Stockholm kan aldrig acceptera att budgetar försämrar arbetsmiljön för våra medlemmar så som den här budgeten gör. Aldrig!, säger Hanna Ahnqvist.

De kommer stå utanför Stadshuset under hela onsdagen för att ta vara på möjligheterna att samtala med politikerna och dela ut en folder med konkreta konsekvenser och argument som ledamöterna i Kommunfullmäktige kan använda under debatten om förskola och skola. De vill höras in i rådsalen och göra avtryck i debatten. Under eftermiddagen, med start klockan 17, när manifestation drar i gång kommer det hållas tal och paneldiskussioner. Även Lärarnas Riksförbund är inbjudna till att delta.

– Vi hoppas så klart att ledamöterna från Kommunfullmäktige kommer att komma ut och lyssna under manifestationen också, säger Klara Frohm, kommunikatör och styrelseledamot på Lärarförbundet Stockholm

Lärarförbundet kraftsamlar nu mot nedskärningsvågen som sveper genom Sverige. Man kan engagera sig på olika sätt. Läs mer här: https://opinion.lararforbundet.se/prioriteraskolan.

Vill du också hålla en manifestation i din kommun mot nedskärningarna i skola och förskola så ger Hanna Ahnqvist och Klara Frohm fem viktiga råd:

  • Var tydliga. En manifestation mot en kommunbudget behöver grunda sig i något. Att göra ett tydligt yrkande om budgeten till politikerna i kommunen är därför en viktig plattform, som t.ex "Lokal samling för läraryrket" så ni i avdelningen har ett gemensamt mål.
  • Se inte manifestationen som en isolerad opinionsinsats. Det måste hänga ihop med resten av det man sagt och gjort under året. Det är viktigt politikerna vet vad Lärarförbundet tycker och känner igen de budskap som man använder. Börja planera opinionsarbetet i god tid.
  • Lär känna media i din kommun. Exempelvis: kommer lokalradio sända nyhetsprogram samtidigt som manifestationen – se då till att tipsa kanalen om manifestationen.
  • Ta till vara på journalistkontakter! Det är jätteviktigt i det fortsatta opinionsarbetet.
  • Sök polistillstånd i tid! Ska man ha en manifestation måste man söka polistillstånd. I det berättar man vart man ska vara och när på dygnet manifestationen ska äga rum. Det tar ungefär två veckor att få tillstånd från polisen. Läs mer om hur det går till här!
  • Skapad 2019-11-18
Frågor & Svar