Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Mängden nationella prov måste ses över

Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, vill få till en förändring av antalet nationella prov omedelbart.

Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, vill få till en förändring av antalet nationella prov omedelbart.

Resultaten i Pisa-undersökningen kan vara missvisande, det framgår av en ny undersökning som Dagens Nyheter presenterar. Antalet nationella prov under våren gör eleverna ”provtrötta” och omotiverade att göra Pisa-testet. Lärarförbundet kräver nu en omedelbar översyn över antalet nationella prov.

Efter Dagens Nyheters granskning vill Lärarförbundet att det omedelbar görs en översyn av de nationella provens omfattning och tidpunkt.

- Politiker måste sluta huka för problemen med de nationella proven. Därför kräver jag nu en omedelbar översyn av de nationella proven för att både elever och lärare ska få en dräglig arbetssituation och kunna fokusera rätt, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Mängden nationella prov är påtaglig

Under samma period som Pisa-testen skrevs, genomförde svenska elever 12 nationella delprov. Ett hundratal elever berättar för Dagens Nyheter att de kände sig omotiverade att genomföra testet, eftersom det inte vara betygsgrundande.

Eleverna orkar inte ta Pisa på allavar

Granskningen visar att vissa elever som normalt sett får höga betyg i matematik inte orkar ta Pisa-provet på allvar och därmed får ett resultat långt under vad man skulle kunna förvänta sig. Dock går det inte att säkerställa att de låga Pisa-resultaten skulle bero på studietrötta elever.

Antalet prov är orimligt

- DN:s granskning understryker orimligheten kring de nationella proven. Vi kan inte riskera att Sveriges lärare och elever tvingas uppleva en liknande provperiod en gång till. Det måste vara varje politikers löfte idag, säger Eva-Lis Sirén.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar