Lärarförbundet
Bli medlem

Många gymnasielärare positiva till att återinföra ämnesbetyg

Många gymnasielärare är övervägande positiva till att återinföra ämnesbetyg, visar Lärarförbundets undersökning. Men när det gäller parallella kurser som inte bygger på varandra är de flesta lärarna i vår undersökning avvaktande till ämnesbetyg.

Lärarförbundets undersökning bland gymnasielärare, som presenteras i Svenska Dagbladet, visar att många lärare är övervägande positiva till att återinföra ämnesbetyg. Många lärare menar att ämnesbetyg kan vara positivt för elevernas lärande och för att minska lärares arbetsbelastning.

– Dagens kursbetyg skapar stress både för elever och lärare. Elever kan bli fast med ett betyg som de inte har möjlighet att förbättra, vilket kan vara en bidragande orsak till de många avhoppen i gymnasiet, 20-25 procent fullföljer inte, säger Johanna Jaara Åstrand till SVD.

Alla inte positiva till ämnesbetyg

Men frågan är komplex, då lärarna inte är lika positiva när det gäller alla ämnesgrupper.

Vissa ämnen i gymnasieskolan, till exempel matematik och språk, har kurser som bygger vidare på varandra och har en tydlig koppling från kurs 1 till kurs 2. I andra ämnen kan kurserna vara parallella och elevernas utveckling finns inom momenten i varje kurs, inte mellan kurser. För sådana ämnen med parallella kurser är de flesta gymnasielärarna i vår undersökning avvaktande till ämnesbetyg.

Seriös analys viktig

– Vi har inte tagit ställning för eller emot ämnes- respektive kursbetyg men vi tycker att det är viktigt att det görs en seriös analys av de olika betygssystemen och att de förslag som i höst presenteras i gymnasieutredningen tas om hand och landar i en bred överenskommelse som gynnar elevernas kunskapsutveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet vill att eventuella ändringar i betygssystemet ska vara grundat på vad forskningen och lärarna bedömer vara utvecklande för eleverna.

– Att utsätta skolan för ständiga förändringar skapar osäkerhet och stress hos både lärare och elever, säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2016-05-28
Frågor & Svar