Lärarförbundet
Bli medlem

Läs chatten om lärarlöner i efterhand

Vilka frågor om lön vill du ställa till regionombudsman Anett Hallsten och förhandlingschef Mathias Åström?

Vilka frågor om lön vill du ställa till regionombudsman Anett Hallsten och förhandlingschef Mathias Åström?

Hur ska jag få ut mesta möjliga av mitt lönesamtal? Vad gör jag om jag inte ens får ett lönesamtal? Vad säger kollektivavtalen om min rätt till löneökning? Det var frågor som våra experter svarade på i en chatt om lärarlöner den 17 februari 2015.

Lärarförbundets ombudsman Anett Hallsten och förhandlingschef Mathias Åström svarade på lärarnas frågor och gav tips om lönesamtalet och vilka rättigheter du kan ha genom Lärarförbundets kollektivavtal.

Andra sätt att få hjälp i frågor som rör din lön är att kontakta medlemsservice eller din avdelning. Är du medlem? Du vet väl att du kan få hjälp av verktyget Min lön för att se hur du ligger till jämfört med andra?

Alla besvarade frågor

Lilja: Hur mycket i genomsnitt kommer lönen att höjas för förskollärare?
Anett Hallsten: Hej Lilja! Det beror på var du jobbar. Totalt sett kommer lönerna i Sverige att öka med tre procent under 2014, vi tror att nivån kommer att vara något liknande under 2015, möjligtvis något lägre.

För lärarna, och för förskollärarna, tror vi att löneutvecklingen kommer att vara bättre än så. Vad det blir återstår att se.

För dig som förskollärare kan situationen kan vara extra gynnsam på grund av att det saknas många förskollärare. Kolla därför också efter jobb som är ute och vad andra arbetsgivare är beredda att betala. Det här kan du använda som argument i ditt lönesamtal - både där du är och dit du kanske ska. Här får du åtta tips inför lönesamtalet.

Roberto: Hur tänker ni att individuella löner gagnar den kollegiala andan som borde finnas bland lärare?
Mathias Åström: Hej Roberto! Grunden i individuell lönesättning är att du ska kunna få betalt för det du gör. Ofta hörs det som att individuell lönesättning är egoism, men det är en fråga om vad en arbetsgivare väljer att värdera vid lönesättning. Den som bidrar till den kollegiala andan ska, enligt min uppfattning, värderas högt i ett individuellt lönesättningssystem. Och den som bara är ute efter att själv glänsa kanske inte bör vara belönad för sitt agerande. Vår gemensamma utmaning är att lärarlönerna är för låga - inte olika.

Linn: Hej! Jag ska ha lönesamtal idag och undrar vad jag kan begära i lön?
Anett Hallsten: Hej Linn!

På Lärarförbundets webbplats hittar du verktyget Min lön. Logga in med ditt personnummer och ditt medlemsnummer (som du hittar på baksidan på Lärarnas Tidning).

I Min lön ser du både vad du tjänar i förhållande till andra hos din arbetsgivare och vad andra lärare i andra kommuner tjänar.

Tänk på att den statistik du ser i verktyget är från 2013 så lägg på den löneökning du själv hade förra året och lite till. Du kan alltid kontakta din avdelning för att få nyare statistik och för att veta vad de kommit överens om. Använd lönekriterierna som finns, tillsammans med läroplanen, för att visa dina kunskaper och ditt bidrag till skolutveckling för din rektor. För du behöver skapa dig själv en bild av vad du är värd.

Sini: Har man rätt till att få den genomsnittliga lönen om den är högre än den nuvarande? Påverkas sjukfrånvaron lönen? Är det ett garanti att få löneökning varje år?
Mathias Åström: Hej Sini! Nej, någon sådan princip finns inte. Men om man är sjuk brukar vi hävda att man inte, på grund av sjukdom, ska ha en sämre löneutveckling än den man brukar ha. Det är en rättighet att ha lönesamtal även som sjukskriven och tillsvidareanställd. Men någon garanti för löneökning finns inte för någon.

Sofia: Vid lönesättande samtal, kan man påverka lönesättningen då? Eller är summan redan satt?
Anett Hallsten: Hej Sofia! Vitsen med lönesättande samtal är att läraren och rektorn diskuterar lönen och då är ju tanken att du ska lägga fram dina argument för din nya lön. Det kan ge resultat i det här samtalet, men det kan också ge utdelning på sikt. Tänk på att lönesamtalet den här gången också kan ge resultat nästa år. Så förbered dig genom att fundera över de viktigaste argumenten över varför du ska högre lön. Här får du åtta tips från oss på vad du kan tänka på

Lojtsan: Hur tänker LF när de är positiva till förstelärarsystemet? Istället för att öka alla lärares usla löner, ska några på varje arbetsplats gynnas med 5000kr/månad! Ingen är värd så mycket mer än någon annan! Dessutom skapar det en hieraki på skolorna. Varför inte arbeta hårdare för att alla lärare skall få bättre löner?
Mathias Åström: Hej Lojtsan! Det första enkla svaret är att förstelärarreformen gav 1,7 miljarder kronor i lärarlöner. Påsen blev lite större. Det är viktigt att bryta glastaket om vad en lärare ska ha i lön för att kunna argumentera för alla. Om alla har låg lön varför ska då arbetsgivaren satsa? Om några har hög lön så skapar det argument för att höja för andra. Ökad lönespridning ger dig argument för det du gör. Har alla lika lön har ingen något argument. Det vi nu diskuterar med regeringen och våra motparter är en ytterligare bred satsning, dels via kommunernas löneöversyner och dels genom att den nuvarande regeringen också vill satsa på lärarna. Och då tänker vi oss en bredare satsning än den som karriärtjänsterna stod för. Vi håller med dig om att det kan vara svårt att se poängen med förstelärarsystemet om inte arbetsgivarna också fyller tjänsterna med ett relevant innehåll.

Adriana Sturesson: Ville endast tacka Mattias för uppmuntran att byta jobb, jag gjorde det, höjde lönen och kan tänka mig byta igen, det var inte så farligt.
Mathias Åström: Tack Adriana! Grattis och bra jobbat!

Monica Gomez : Jag har jobbat som förskollärare i 20 år är avdelnings ansvarig och tänker be och få 1.000 till i lön vad tycker ni?
Anett Hallsten: Hej Monica! Bra att du har förberett dig inför lönesamtalet, men det är inte påslaget som är det viktiga, det är din nya lön. Kolla på verktyget Min lön på Lärarförbundets webbplats. Titta på din egen kommun och jämför vad en förskollärare där tjänar med vad en förskollärare tjänar i andra närliggande kommuner. Som avdelningsansvarig borde du ligga bland de som tjänar mest. Låt det styra hur mycket du kräver i ny lön. Lycka till!

Mia: Hej, Hur mycket skiljer sig lönerna mellan lärare i olika delar av landet?
Mathias Åström: Hej Mia! I alla yrkesgrupper skiljer sig lönerna i Sverige. Generellt sett har Norrlands inland lägre löner än storstadsregionerna. För lärarna kan vi dock se att skillnaderna är lite mindre än för andra grupper i samhället. Exakt hur stora de är har vi inte uppgift om här och nu, men kolla gärna vår statistik på webbplatsen.

Trött: Reallönerna är idag lägre än för 30 år sedan. Varför har lärarförbundet utan strid skrivit under avtal som lett till det?Får medlemmarna en ursäkt?
Mathias Åström: Hej! Faktum är att reallönerna har stigit i Sverige i stort sett varje år i 25 år, undantaget 2011. Jag tror att du menar lärarlönerna relativt andra yrkens löner och då är det helt sant att lärarlönerna länge gick sämre än andra. Men det är något vi faktiskt har vänt. Från 2010 så har lärarna varje år fått ut mer i löneökningar än andra grupper. Så vi är faktiskt ganska stolta att återhämtningen har börjat. Men jag håller med dig om att det finns mer att göra för att lönerna ska vara på rätt nivå.

Göran: Lönen ska väl baserad på det man gjort och inte det man tänker göra?
Anett Hallsten: Hej Göran! Det stämmer. Utvecklingssamtalet/medarbetarsamtalet tittar framåt och lönesamtalet tittar på det som varit.

Annica Carlsson : Hur förhandlar jag som är sjukskriven efter en stroke?
Anett Hallsten: Hej Annica! Alla som är tillsvidareanställda har rätt till ett lönesamtal. Men samtalet måste inte ske på arbetsplatsen. Det kan ske över telefon eller Skype eller liknande. Det fungerar också att man skriver till varandra.

Jan Kjellin: Känner att "Lojtsan" inte fick något riktigt svar på frågan. Förstelärarna lönesätts sannolikt enligt lite andra kriterier (och på andra nivåer) än övriga lärare, så hur menar Mathias egentligen att förstelärarreformen höjer våra löner utan att vi (som yrkesgrupp) måste börja trampa ner varandra på den här karriärstegen som LF är med och bygger upp? Hur värnar ni om de som står längst ner på karriärstegen?
Mathias Åström: Hej Jan! Det viktigaste var att det tillför pengar. De pengarna ligger också till grund för löneökningsprocenten kommande år. Påsen har blivit större och därmed har också underlaget för de framtida löneökningarna för alla lärare blivit större. Genom att förändra bilden av vad en lärare kan tjäna så ökar vi möjligheten för alla lärare att få en högre lön. För den som har en dålig löneutveckling ska en handlingsplan upprättas med chefen. Där kan man som medlem få stöd av sitt ombud eller någon i avdelningen.

Islamologen : Hej, Det har framkommit att det ej kommer ske några lönesamtal på den skolan jag arbetar på. Hur skall jag ställa mig till detta? Vad kan lärarförbundet göra åt denna situation?
Anett Hallsten: Hej! Alla tillsvidareanställda har rätt till ett lönesamtal. Du ska be din chef om att få ett samtal. Är det fortfarande svårt att få till det så vänd dig till din avdelning så kan de ge dig stöd därifrån.

Emmie: Hej, Jag är förskollärarstudent med examen i juni 2015. Jag har blivit erbjuden arbete i min grannkommun sölvesborg. Men även haft kontakt med förskolechef i min kommun karlshamn. Jag undrar om det finns möjlighet att se hur lönerna ser ut för en nyutbildad förskollärare i dessa båda kommunerna, då detta väger in var jag väljer att arbeta.Emmie
Anett Hallsten: Hej Emmie! Ja, som medlem kan du använda verktyget Min lön på webbplatsen för att jämföra lönerna i olika kommuner.

Victoria: Hejsan!Jag tar grundlärarexamen med inriktning mot F-3 i juni. Vad är en rimlig ingångslön för mig?
Mathias Åström: Hej Victoria! Med risk för att bli tjatiga, titta på statistiken på webbplatsen. Där ser du hur lönerna ser ut i olika kommuner. Bara för att du är nyutexaminerad ska du inte tänka att du ska ha lägre, utan statistiken är en bild av vad andra har. Vad du ska ha i lön svarar statistiken inte på. Fundera istället på om det finns många annonser ute, om du har hört något om att det är stor efterfrågan där du bor, om det finns alternativa jobb som du också vill ha. Allt det är saker som bidrar till dina argument för högre lön för att ta jobbet. Lönen är individuell och det finns inget som heter ingångslöner.

Josefine: Innan när det pratats om höja lärarlöner och lärare öht så räknas inte förskollärare in. Hur kommer det sig? Har det ändrats? För i många fall har ni också pratat om höjda lärarlöner där förskollärare varit borträknade. Hör förskollärarna till lärarna nu helt plötsligt?
Mathias Åström: Hej Josefine! Det där stämmer faktiskt inte. Vi har hela tiden argumenterat för att höja lönerna för lärare från förskola till högskola. När vi pratar om lärare så menar vi alla lärare. Och tittar vi på rena faktauppgifter så ser vi att förskollärarna är bland de vars löner ökat mest. Så visst räknas ni!

Anna Roos: Stämmer det att man inte får ta del av lönerevisionen om man inte fått sin lärarlegitimation ännu? Jag tog examen i juni 2013 och ansökte om lärarlegitimation direkt efter introåret. Det var i augusti 2014 och ännu inget leg. Känns väldigt konstigt. Vad säger ni?
Anett Hallsten: Hej! Alla tillsvidareanställda har rätt till ett lönesamtal och ingå i lönerevisionen. Om du har en visstidsanställning så förhandlar du din lön varje gång du skriver ett nytt anställningsavtal och ingår alltså inte i den årliga lönerevisionen. Det avgörande är alltså anställningsformen.

Anna: Är föräldraledig sedan sent i höstas och har sedan januari nu fått en helt ny chef, är såklart lite orolig att det ska påverka min lönesättning!Tips på hur jag ska tackla lönesamtalet?Tips
Anett Hallsten: Hej Anna! Ofta har en ny chef kontakt med den gamla chefen för att få en bättre samlad bild av dig som medarbetare. Förbered dig som du brukar, men det skadar inte om du förbereder dig lite extra. Mitt tips är att du kollar igenom de lokala lönekriterierna.

Malin: Jag har förstått att lönökningen består av en "garanterad" mindre del och en förhandligsbar del, varje år, stämmer det?
Mathias Åström: Hej Malin! Det låter som att du beskriver ett lokalt exempel som jag vet har förekommit. Det är däremot inget som utgår från löneavtalet. I det beskrivs en individuell lönesättning baserad på kriterier. Lärarförbundet och arbetsgivaren kommer överens om hur det enskilda årets lönerevision ska hanteras.

lana: vad ska en skolkurator begära för lön? Har ingen erfarenhet av yrket.
Anett Hallsten: Hej Iana! Det var en riktigt svår fråga. Vi tror att det bästa är att du kontaktar din avdelning. De har färska siffror på hur lönen ser ut i din kommun.

Göran: Kan man ställa som krav att eftersom ens chef ska lönesätta en så måste hen också vara ute i verksamheten vid flera tillfällen för att bilda sig en uppfattning om arbetsprestationerna? Är det dålig strategi eller ett självklart krav?
Mathias Åström: Hej Göran! Vi tycker att du sätter fingret på något väldigt väsentligt. En lönesättande chef behöver se dig i ditt huvuduppdrag för att fullt ut kunna bedöma din arbetsprestation. Det är en självklar förväntan, men det gäller att vara smart i hur du framför det. Bjud in din rektor till att vara med i din undervisning. Det kan vara ett nog så viktigt led i förberedelsen inför lönesamtalet.

Sabina: hej! Min rektor hävdar att vårt lönesamtal inte är ett samtal. Att hon bara ska informera om den lön hon har satt. Nu är det dessutom så att budgeten inte är klar så hon informerar inte ens om lönen på våra medarbetarsamtal. Får det vara såhär? Det är för övrigt en kommunal skola. Tack på förhand!
Mathias Åström: Hej Sabina! Det låter som att det finns lite att göra kring löneprocessen hos er. Löneavtalet beskriver hur det bör gå till och det ställer lite högre krav än det som du beskriver. Jag tror att det skulle kunna göra stor nytta om du beskrev situationen på er skola för avdelningen för att se om någon i avdelningsstyrelsen känner till problemet och kan hjälpa både dig och din rektor.

Charlotte : Finns det fler med yrkestitel pedagogiska utvecklare än här i Uppsala och vad ligger snittlönen isåfall i landet?
Anett Hallsten: Hej Charlotte! Det låter som en titel som Uppsala har inrättat. Däremot så finns funktionen med tjänster med stort inslag av verksamhetsutveckling i många kommuner. Det finns däremot inte något statistiskt underlag som samlar dessa. Möjligen har din avdelning en uppfattning om vad man tjänar i kommuner i närheten.

Ett tips om du vill veta hur du ligger till lönemässigt är att använda vårt medlemsverktyg

Ett tips om du vill veta hur du ligger till lönemässigt är att använda vårt medlemsverktyg "Min lön": lararforbundet.se/minlon

Jeanette : Jag började nytt jobb dom förskollärare i augusti 2014. På måndag ska jag ha mitt lönesamtal. Kan jag få löneförhöjning eller har jag redan förhandla min lön?
Anett Hallsten: Hej! Titta på ditt anställningsavtal. Står det inget om att du är lönesatt enligt 2015 års lönenivå, så bör du ingå i lönerevisionen.

Malin: Startar upp en ny skola började i augusti 2014, vi pedagoger har fått driva allt själva utan ledning, startade 2 förskoleklasser och en etta. Jobbade hela hösten i både förskoleklass och på fritids hade tur om vi fick ihop två timmar planering per vecka för båda dessa verksamheter. Nu har vi fått en tf rektor och ska ha lönesamtal/ medarbetarsamtal. Hur kan vi lägga fram att vi har fått ta allt ansvar utan att vi haft en fungerande ledning i lönesamtalet, kommunen öppnar en helt ny skola utan något nedskrivet om mål, arbetssätt, vision eller något.
Mathias Åström: Hej Malin! Jag tycker att du i din fråga beskriver på ett väldigt bra sätt hur ni bör lägga fram det. Det handlar väldigt ofta om att med helt vanliga ord beskriva vad ni gör, vilket ansvar ni tagit och hur ni anser det ska påverka lönen. Sedan kan ni sätta er tillsammans med chefen och skriva ner lönekriterier så att ni alla har koll på vilka premisser som ska ligga till grund för ny lön. Är det en fristående verksamhet så kolla också att ni omfattas av kollektivavtal. Det kan avdelningen hjälpa till med annars.

Örjan: Beskriv skillnad på lönesättande och ett lönesamtal. Om man är oense vid ett lönesamtal. Hur bör man som medlem agera då?
Mathias Åström: Hej Örjan! Ja du, kärt barn har många namn. Lönesättande samtal är ett av två alternativ som löneprocessen kan läggas upp efter. Den andra kallas för förhandlingsvägen. I det lönesättande samtalet är tanken att du och din chef kommer överens om lönen. Lönesamtalet är det samtal där du har möjlighet att berätta vad du tycker innan arbetsgivaren och Lärarförbundet centralt i kommunen diskuterar lönen. I slutändan är det i båda fallen arbetsgivaren som sätter och beslutar om ny lön.

Petra: Enligt en kollega får man i vår kommun endast tilldelat sig årets lön utan att ha haft ett lönesamtal innan, är det riktigt och vilka argumen kan man i annat fall använda för att förklara detta för rektorer bland annat?
Mathias Åström: Hej Petra! Din situation påminner om Sabinas situation (som vi svarade på tidigare). Också hos er finns det mycket att önska gällande löneprocessen. Utöver att kontakta avdelningen och berätta, visa gärna din rektor det som finns på Lärarförbundets webbplats om lön och löneprocessen. Det är inte självklart att din rektor har fått introduktion i det här arbetet från sin chef heller, så använd det som finns på webbplatsen som ett sätt att hjälpa rektorn. Det finns också bra material som rektorn kan ta del av på SKL:s webbplats.

jurgita : Hej snart är det dags för lönesamtal för mig. Vill veta lite mer om hur mycket i löneökning för jag har rätt i. Har fast jobb och jobbar i Östragoinge kommun på ett förskola i ett 1 år. Tack i förhand MVH Jurgita
Anett Hallsten: Hej Jurgita! Lönen sätts individuellt och det kan skilja från person till person hur mycket man får. Förbered dig genom att titta på de lokala lönekriterierna och fundera över dina styrkor. Här hittar du åtta tips inför lönesamtalet också

e: Jag hade precis medarbetarsamtal.Då la vi upp mål inför kommmande läsår för mig.Denna vecka ska öven lönerna sättas..borde jag haft lönesamtal istället. Vi har traditionell modell för löneöversyn.När ska jag begära lönesamtal då min lön redan är satt.
Anett Hallsten: Hej! Vad bra att ni har haft medarbetarsamtal som blickar framåt och att ni har satt upp mål tillsammans! Vad det gäller lön och lönesamtal så ska din rektor motivera din nya lön. Vid en traditionell modell så är det avdelningen som träffar arbetsgivaren centralt och går igenom de nya löneförslagen. Tyvärr är det inte ovanligt att samtalet kommer efter det. Vår uppfattning är att det borde vara ett lönesamtal och ett resultatsamtal även i den här modellen.

Jessica: Enligt verktyget min lön ligger jag i övre halvan för min ålder. Hur pålitlig är verktyget? Jag är rätt säker på att ett par stycken som är yngre än mig har mer än mig i lön? Hur kan jag använda "min lön" i mitt lönesamtal?
Anett Hallsten: Hej Jessica! Vår statistik är pålitlig, den ger en faktisk bild av vad folk har i lön i respektive åldersgrupp. Men då lönen sätts individuellt kan det skilja mycket på högsta och lägsta lön. En ung person kan ha en hög lön likaväl som en äldre kan ha en hög lön. Utgå från din lön, vad andra har och bedöm om du tycker att du behöver ha en högre lön och formulera då skälen till det. Om din chef tycker att du har rätt lön, be om skälen för det och vad du ska göra för att höja lönen till nästa år.

Nu är det bara drygt tio minuter kvar av chatten. Passa på att skicka in fråga om lärarlöner, som du inte tycker redan besvarats.

Nu är det bara drygt tio minuter kvar av chatten. Passa på att skicka in fråga om lärarlöner, som du inte tycker redan besvarats.

Saga : Hur mycket är rimligt att begära i lön efter fyra år i yrket?
Anett Hallsten: Hej Saga! Det beror på vilket yrke du har, var du arbetar och mycket annat. Kontakta medlemsservice så kan de hjälpa dig där.

Johanna: Hej! Jag undrar vad jag kan förvänta mig i lön som nyutbildad förskollärare? Jag är 39 år gammal och har en tidigare arbetslivserfarenhet (dock ej inom detta yrke) på 20 år med undantag av ca 3 års föräldraledighet samt 3.5 års studietid.
Mathias Åström: Hej Johanna! Lönen är individuell så svaret på din fråga är: det beror på var du bor, hur efterfrågan på förskollärare ser ut i din kommun och hur lönestrukturen är där. En medellön för förskollärare i hela Sverige 2014 är cirka 27600 kronor, något högre i storstäder, något mindre i glesbygd.

Karin Englund: Jag är förskollärare. Jag har arbetat i 31 år inom barnomsorgen. Jag jobbar nu inom Göteborgs stad. Jag är ensam förskollärare på min avdelning. Jobbar med 2 outbildade. Jag har nu 29500 kr/ månad. Ska ha lönesamtal snart. Vad bör jag ligga på?
Anett Hallsten: Hej Karin! Var du lönemässigt bör ligga beror lite på dina arbetsuppgifter och hur det ser ut i övrigt i lönestrukturen. Men att döma av lönestatistiken så ligger du en bit över medellön för förskollärare i Göteborg. Om det betyder att du har rätt lön så borde du ha en löneökning som bibehåller den relativt dina kollegor. Så ställ frågan direkt till din arbetsgivare: har jag rätt lön? Och eftersom du själv har tänkt ut vad du vill ha, fråga vad du ska göra för att få den lönen.

Mathias Åström: Tack för alla intressanta frågor och för möjligheten att få svara på dem. I flera svar har vi hänvisat till Min lön på webbplatsen och vi vill bara en sista gång understryka hur mycket användbar information det finns där. Utnyttja den!

Har du fler frågor så kan du alltid kontakta medlemsservice.

Nu tar jag och Anett en semla. På återseende!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här