Lärarförbundet
Bli medlem

Målsägandeservice - kostnadsfri hjälp av jurister

Du som har utsatts för våld och hot eller kränkningar i samband med din yrkesutövning kan få juridiskt stöd av Lärarförbundet.

Trots att man på många skolor jobbar aktivt för att förebygga att barn, elever och vuxna utsätts för brott i skolan så händer det allt oftare att någon drabbas.

Förbundets målsägandeservice innebär att du som utsatts för brott vid din yrkesutövning kan medges rätt till målsägandebiträde. Förbundet utgår från åklagarens bedömning av om brott har begåtts. I uppdraget ingår att ge dig hjälp och stöd under förundersökning och rättegång, samt med eventuella skadeståndsfrågor.

En förutsättning är att du som medlem utsatts för brottet under tiden för medlemskap. En ytterligare förutsättning är att det rör förhållanden i din anställning som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare eller som i övrigt sammanhänger med din verksamhet som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare.

Målsägandebiträde kan ge stöd

Medlemmar som utsatts för brott i sin yrkesutövning kan få stöd av ett rättsligt ombud, ett så kallat målsägandebiträde, när brottet leder till förundersökning eller åtal.

Som målsägandebiträde stödjer juristen medlemmen och tar tillvara på medlemmens rättigheter, till exempel när det gäller anspråk på skadestånd.

Parterna i ett brottmål är åklagaren och målsäganden på ena sidan och den åtalade med sin offentliga försvarare på den andra sidan.

Som målsägande är du ett brottsoffer och har rätt till ett målsägandebiträde vid din sida. Denna rätt har du redan under den förundersökning som genomförs av polis och åklagare inför ett åtal. I vissa fall kan staten tillhandahålla ett målsägandebiträde men det gäller enbart vid vissa typer av brott och under vissa förutsättningar.

Läs mer här om du blivit utsatt för hot och våld.

Kontakta Lärarförbundet för kostnadsfri hjälp

Lärarförbundets medlemsförmån omfattar även de fall då staten inte tillhandahåller ett målsägandebiträde. Det kostar alltså inget att ta hjälp av Lärarförbundet.


Tveka inte att kontakta Lärarförbundet om du har behov av målsägandeservice.

  • Skapad 2013-06-04
  • Uppdaterad 2020-10-29
Frågor & Svar