Lärarförbundet
Bli medlem

Målsägandeservice - kostnadsfri hjälp av jurister

Du som har utsatts för våld och hot eller kränkningar i samband med din yrkesutövning kan få juridiskt stöd av Lärarförbundet.

Trots att man på många skolor jobbar aktivt för att förebygga att barn, elever och vuxna utsätts för brott i skolan så händer det allt oftare att någon drabbas.

Förbundets målsägandeservice innebär att du som utsatts för brott vid din yrkesutövning kan medges rätt till målsägandebiträde. Förbundet utgår från åklagarens bedömning av om brott har begåtts. I uppdraget ingår att ge dig hjälp och stöd under förundersökning och rättegång, samt med eventuella skadeståndsfrågor.

En förutsättning är att du som medlem utsatts för brottet under tiden för medlemskap. En ytterligare förutsättning är att det rör förhållanden i din anställning som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare eller som i övrigt sammanhänger med din verksamhet som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare.

Målsägandebiträde kan ge stöd

Medlemmar som utsatts för brott i sin yrkesutövning kan få stöd av ett rättsligt ombud, ett så kallat målsägandebiträde, när brottet leder till förundersökning eller åtal.

Som målsägandebiträde stödjer juristen medlemmen och tar tillvara på medlemmens rättigheter, till exempel när det gäller anspråk på skadestånd.

Parterna i ett brottmål är åklagaren och målsäganden på ena sidan och den åtalade med sin offentliga försvarare på den andra sidan.

Som målsägande är du ett brottsoffer och har rätt till ett målsägandebiträde vid din sida. Denna rätt har du redan under den förundersökning som genomförs av polis och åklagare inför ett åtal. I vissa fall kan staten tillhandahålla ett målsägandebiträde men det gäller enbart vid vissa typer av brott och under vissa förutsättningar.

Läs mer här om du blivit utsatt för hot och våld.

Kontakta Lärarförbundet för kostnadsfri hjälp

Lärarförbundets medlemsförmån omfattar även de fall då staten inte tillhandahåller ett målsägandebiträde. Det kostar alltså inget att ta hjälp av Lärarförbundet.


Tveka inte att kontakta Lärarförbundet om du har behov av målsägandeservice.

Kommentarer:

Anders
Anders Mases

En fråga som har varit upp på vår skola.
Kan man få hjälp när man ska vittna i en rättegång.
När man är vittne till ett brott som skolpersonal och kallas som vittne i en rättegång. Kan var otrevligt att vittna mot tex. en elev som man sedan skall ha i undervisning dagen efter. Kan man då få stöttning från lärarförbundet?

  • Skapad 2014-10-10 17:40
Anders

Om Anders Mases

Hej, jag är Yrkeslärare inom Handelsprogrammet på Almåsgymnasiet i Borås. Min Lärarexamen tog jag 1982. Har sedan dess varit gymnasielärare. Jag engagerade mig tidigt fackligt i Lärarförbundet. Sedan 2010 har jag varit med i Borås lokalavdelnings styrelse. Som kassör (några år), HSO, skyddsombudsutbildare och verksamhetsansvarig för Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen. Det sista året även som vice ordförande i lokalavdelningen. Som facklig så tycker jag frågorna kring arbetsbelastning och arbetsmiljö väger tungt. Jag tror att ett viktigt steg för alla lärare i Sverige vore att vi blir ett lärarförbund. Att vi inte lägger tid och energi på att kriga mot varande utan att kraften och resurserna läggs på att jobba med arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetsbelastning och lön i stället.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar