Lärarförbundet
Bli medlem

​”Vi ställde om undervisningen på mindre än 48 timmar”

Just nu arbetar skolledare och lärare på gymnasieskolor runt om i Sverige stenhårt för att ställa om undervisningen enligt rådande rekommendation om distansundervisning under corona-krisen. Vi frågade två rektorer i Umeå hur de jobbar.

Katarina Nyman och Ibrahim Alhakim på Maja Beskow gymnasiet och Dragonskolans gymnasium. Hur har ert arbete förändras de senaste dagarna?

- Det är så klart en ovanlig situation som ingen varit med om tidigare. På 48 timmar har vi helt ställt om till distansundervisning. Många av oss gör detta för första gången så vi har fått lägga allt annat åt sidan.

Rektorerna poängterar att det varit viktigt att få ut tydliga instruktioner till lärare och elever snabbt. Och de visar att de finns där för sina lärare och elever genom att visa hänsyn i denna speciella stund:

- Vår känsla nu är att alla verkligen sluter samman och gör sitt yttersta, och tillsammans-känslan är starkare än någonsin.

De säger också att det är viktigt att dämpa den samvetsstress som flera lärare kan ha på grund av att de inte vet hur de ska göra med nationella prov och andra redovisningar:

- Vi kanske får hitta andra examinationsformer. Över lag visar våra lärare och ledarkollegor på en oerhörd kreativitet nu när vi tvingas in att bli digitala hela vägen ut.

Rektorerna får löpande information från sin huvudman. Det görs risk- och konsekvensanalyser och har tagits fram en handlingsplan. Huvudmannen uppdaterar regelbundet och cheferna har stabsmöte varje dag. Såväl lärare som vårdnadshavare får information flera gånger per dag.

Vilka farhågor känner ni nu efter att det bara gått några dagar?

- Yrkeseleverna har sin APL-period just nu, och inom flera branscher är det en stor utmaning att lyckas genomföra sin praktik. Dessutom är det en utmaning med de elever som är på gränsen för måluppfyllelse även vid ordinarie verksamhet. Vi måste hitta sätt att fånga upp de elever som gränsat till hemmasittande redan innan, men också elever som inte har stöttande hemförhållanden.

Elevhälsan har en viktig funktion i att fånga upp elever som behöver stöttning. Just nu sitter rektorerna med elevhälsan och identifierar vilka elever de har oro för:

- Några kommer vi att boka in tider på skolan med, andra kommer vi hålla ett extra öga på. Vi får hela tiden utvärdera situationen och se till att vi finns där för eleverna. Det gör ont i hjärtat när det plingar till i telefonen från elever som skriver ”Stäng inte skolan, den är min trygghet”.

Åter till: Lärare och skolledare berättar om corona

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar