Lärarförbundet
Bli medlem

Mångfaldens förskola – Anniqa Sandell Ring, onsdag den 23 februari

I sin föreläsning lyfter hon fram exempel kring flerspråkighet, omsorg och undervisning, med fokus på flerspråkiga och flerkulturella barns socialisation, lärande och utveckling.

I boken Mångfaldens förskola beskriver Anniqa Sandell Ring ett arbetssätt i teori och praktik som i grunden är en demokratisk fråga. Med språk kan du påverka ditt eget och andras liv och genom språk formas din identitet och du blir någon i andras ögon. Språk är makt och en förskola som erbjuder god kvalitativ utbildning klassas som ett av samhällets starkaste verktyg.


Anniqa Sandell Ring arbetar som utvecklingsledare inom förskola på nationell och lokal nivå. Hennes specialområde är svenska som andraspråk, flerspråkighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan. Anniqa har även författat material inom Skolverkets olika kompetensutvecklande insatser och har skrivit pedagogiskt inriktade böcker och kapitel i antologier om språkutveckling.


Vårens inspirationskvällar

  • Skapad 2021-11-10
Frågor & Svar