Lärarförbundet
Bli medlem

​“Många undrar hur vi ska göra om det här fortsätter i höst”

Fredrik Eneroth är skyddsombud och lärare i fritidshem på Norra Ängby skola i Bromma. Han sitter också med i skolans krisgrupp.

Hur är det att arbeta som skyddsombud under coronapandemin?

– Det flyter på bra. Jag är med i skolans krisgrupp, där vi regelbundet stämmer av läget och stämningen på skolan.

– Jag har inte märkt av någon större oro, men får in fler frågor från lärare, föräldrar och elever än vanligt.

– De flesta kolleger har accepterat att det blivit förändringar i arbetsuppgifterna under en begränsad tid, men många undrar hur vi ska göra om det här fortsätter i höst. Det är svårt att svara på.


Hur har situationen förändrats sedan krisen började?

– I början var det många elever som kom snoriga och hostiga till skolan, men så är det inte längre. Folk har accepterat att alla med symtom måste vara hemma, och i det här området är det många föräldrar som jobbar hemifrån och kan ta hand om barnen.

Kan du ge några exempel på skyddsåtgärder på skolan?

– Mellanstadieverksamheten där jag själv jobbar har varit stängd sedan sportlovet, för att vi skulle kunna rycka in om många blir sjuka. Men som tur är har vi inte haft några höga sjuktal.

– I övrigt håller vi avstånd, har digitala möten, har ställt in idrottsdagarna, och har handsprit i klassrummen. Föräldrar får inte gå in i skolan, så all hämtning och lämning sker på skolgården.

– På fritidsenheten har vi även komprimerat dagen, och föräldrar som kan hämta tidigare uppmanas att göra det.

Vilka är dina bästa tips till andra skyddsombud i kristider?

– Att kommunikation, tydlighet och tillgänglighet är viktigt.

– Skolledningen måste ta fram en tydlig plan för vilka som ska kommunicera, och om vad. Dessutom måste viktiga personer vara lätta att nå.

– Det ska också vara tydligt vilka som är skyddsombud, och om det finns flera skyddsombud måste de se till att prata med varandra.


  • Skapad 2020-06-23
Frågor & Svar