Lärarförbundet
Bli medlem

Mål för Lärarförbundet Skolledare 2019-22

Skolledarmötet beslutade om inriktning för Lärarförbundet Skolledares verksamhet år 2019-22. Utifrån denna inriktning kommer den nationella styrelsen att ta fram en verksamhetsplan.

Efter livliga och givande diskussioner beslutade Skolledarmötet om inriktning för verksamheten under kommande mandatperiod. Utifrån denna inriktning kommer sedan Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse att ta fram en verksamhetsplan. Den publiceras här så fort den blir klar.

Skolledarmötets beslut om inriktning för verksamheten år 2019-22:

Starkare profession

 • Skolledaryrket är attraktivt
 • Professionens autonomi är hög
 • Kopplingen mellan skolledarskap och forskning är stark
 • Skolledare har goda förutsättningar och rätt till att delta i ett professionsprogram som är välförankrat i professionen
 • Det pedagogiska ledarskapet prioriteras

Bättre förutsättningar och arbetsmiljö

 • Skolledare har goda organisatoriska förutsättningar
 • 20 medarbetare per chef är ett nationellt genomsnitt
 • Skolledare omfattas av systematiskt arbetsmiljöarbete och har god arbetsmiljö

Bättre lön

 • Skolledares löner är konkurrenskraftiga och speglar ansvaret

Ett starkare Lärarförbundet Skolledare

 • Lärarförbundet Skolledare är det självklara valet
 • Skolledare företräds av skolledare
 • Det finns arenor för skolledares yrkesutveckling och engagemang
 • Yrkesetiken lyfts fram


 • Skapad 2018-12-17
Frågor & Svar