Lärarförbundet
Bli medlem

Lyssna på lärarna - så kan alla elever nå målen

I rapporten "Lyssna på lärarna - så kan alla elever nå målen" framgår att 6 av 10 lärare uppger att det finns en eller flera elever i klassen som skulle behöva stöd men som inte får det – trots att läraren rapporterat behovet.

Lärarförbundets rapport ingår i serien "Perspektiv på läraryrket".

- Rapporten bekräftar den bild jag får av otaliga lärare. Skollagens formulering om alla elevers rätt till stöd har i verkligheten tyvärr stannat vid tomma ord, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

Mer resurser behövs

I undersökningen uppger tre av fyra lärare att stödet skulle kunna förbättras om skolan hade mer resurser.

- Politiker på alla nivåer har ett ansvar för att det finns resurser för att rektorer och lärare ska kunna ge rätt stöd i rätt tid. Om det inte finns möjlighet att hjälpa den enskilde eleven är det inte bara förödande för eleven utan innebär ofta långt högre kostnader för samhället i ett längre perspektiv, säger Eva-Lis Sirén.

Lyssna på lärarna!

Tre fjärdelar av lärarna uppger i undersökningen att de tror att eleverna skulle gynnas av om lärarna skulle få större rätt att bestämma över vilket stöd deras elever skulle få.

- Det är självklart så att om lärare och rektorer verkligen får makten att ge rätt stöd i rätt tid – det vi kallar ordinationsrätt - skulle fler elever nå toppen av sin förmåga. Lärarna måste tillåtas att ägna mer tid åt att ge stöd och mindre åt formalia. Lyssna på lärarna!, säger Eva-Lis Sirén.

Läs rapporten i bifogad pdf-fil.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här