Lärarförbundet
Bli medlem

Lönestatistik för skolledare

För rektorer inom skola och förskola samt biträdande rektorer finns lönestatistik hos Lärarförbundet. Nu finns uppgifter för år 2018. Läs här om hur du använder lönestatistiken.

Gå direkt till löneverktyget "Min lön"

Vår statistik är tillförlitlig och kan inte jämföras med andras

Lärarförbundets lönestatistik bygger på partsgemensamt underlag från flera arbetsgivarorganisationer där flest medlemmar finns hos SKL. Statistiken baseras på faktiska löner och hämtas från kommunernas/företagens lönesystem. Det innebär att siffrorna är mer tillförlitliga och jämförbara än om individen själv rapporterar sin lön.

Lärarförbundet Skolledare är det enda skolledarförbund som erbjuder denna typ av statistik. Underlaget baseras på statistik över drygt 6000 skolledare, varav knappt 5000 finns inom den kommunala sektorn.

Tänk på att

För att kunna se lönestatistiken i verktyget "Min lön" måste du vara inloggad.

Av sekretesskäl visas inte statistik där färre än 10 personer finns med. Det betyder att det ibland kan saknas uppgifter för mindre avtalsområden och/eller mindre kommuner. Då kan du välja att lägga till några närliggande kommuner i ditt urval eller jämföra statistik på länsnivå. Länen finns längst ned bland alternativen i ”Geografiskt område”.

Min lön

I den första delen av verktyget kan du jämföra din egen lön med andra skolledares, i din kommun, region eller utifrån andra urval. En sådan jämförelse kan se ut så här.

Skolledarlön-prick

Lönestatistik

Du kan också välja att göra statistiska jämförelser i ett större perspektiv. Min lön ger stora möjligheter att anpassa urvalen för jämförelser av befattningar, avtalsområden, kommuner och regioner. I exemplet nedan har vi sökt fram samtliga skolledare i hela landet inom fyra avtalsområden. Beroende på vilket år du valt kan du behöva räkna upp resultatet för att hamna i innevarande års löneläge.

Skolledarlon-statistik

Tips

Vill du vara helt säker kan du givetvis kontakta skolledarombud eller avdelning i de aktuella kommunerna för mer exakta uppgifter. Kontaktuppgifter hittar du genom att använda ”Sök”, högst upp på sidan i högra hörnet. Skriv in kommunens namn.

Löneverktyget lämpar sig också bra när skolledare ska bilda sig en uppfattning om gemensam lönestrategi vid de lokala förhandlingarna. Det går att få fram fakta från såväl omkringliggande orter som län.

Läs mer om lönestatistiken

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar