Lärarförbundet
Bli medlem

Lönestatistik för skolledare

För förskolechefer, rektorer, biträdande förskolechefer och biträdande rektorer finns lönestatistik hos Lärarförbundet. Nu finns uppgifter för år 2018. Läs här om hur du använder lönestatistiken.

Vår statistik är tillförlitlig och kan inte jämföras med andras

Lärarförbundets lönestatistik bygger på partsgemensamt underlag från flera arbetsgivarorganisationer där flest medlemmar finns hos SKL. Statistiken baseras på faktiska löner och hämtas från kommunernas/företagens lönesystem. Det innebär att siffrorna är mer tillförlitliga och jämförbara än om individen själv rapporterar sin lön.

Lärarförbundet Skolledare är det enda skolledarförbund som erbjuder denna typ av statistik. Underlaget baseras på statistik över drygt 6000 skolledare, varav knappt 5000 finns inom den kommunala sektorn.

Tänk på att

För att kunna se lönestatistiken i verktyget "Min lön" måste du vara inloggad.

Av sekretesskäl visas inte statistik där färre än 10 personer finns med. Det betyder att det ibland kan saknas uppgifter för mindre avtalsområden och/eller mindre kommuner. Välj då istället statistik på länsnivå. Länen finns längst ned bland alternativen i ”Geografiskt område”. Du kan också att välja en närliggande större kommun. Se exemplet nedan:

Jag har sökt en kommunal rektorstjänst i Surahammar kommun. Hur får jag fram uppgifter om löneläget där?

Löneexempel skolledare

Det blir ingen gråsvart stapel på bilden ovan då antalet rektorer i Surahammar kommun var färre än 10 det aktuella året (2016). Därför väljer jag att också titta på statistiken för Västerås och Västmanlands län. För Västerås och Västmanlands län finns staplar och dessa är jämförbara. På så sätt får jag en uppfattning om löneläget i Surahammar. Beroende på vilket år jag valt behöver jag sedan räkna upp resultatet för att hamna i innevarande års löneläge.

Tips

Vill jag vara helt säker kan jag givetvis kontakta Surahammars skolledarombud eller avdelning för mer exakta uppgifter. Kontaktuppgifter hittar jag genom att använda ”Sök”, högst upp på sidan i högra hörnet. Skriv in Surahammar.

Löneverktyget lämpar sig också bra när skolledare ska bilda sig en uppfattning om gemensam lönestrategi vid de lokala förhandlingarna. Det går att få fram fakta från såväl omkringliggande orter som län.

Läs mer om lönestatistiken

Gå direkt till löneverktyget "Min lön"

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här