Lärarförbundet
Bli medlem

Lön vid deltid eller tjänstledighet för statligt anställda

Du kanske är tjänstledig för att träffa barnbarnen?

Du kanske är tjänstledig för att träffa barnbarnen?

I vilka fall får jag löneavdrag vid tjänstledighet och hur stort blir i så fall avdraget? Här är regler och räkneexempel för dig som är statligt anställd och undrar vad som gäller kring lön vid deltid, tjänstledighet.

Tjänstledig med lön

Enligt kollektivavtalet har du som är statligt anställd rätt till ledighet utan löneavdrag i följande fall:

  • Vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdcentral samt för blodgivning.
  • Vid akut tandbesvär samt undersökning eller behandling på remiss av läkare eller tandläkare.
  • Vid allvarligare sjukdom, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvsskifte inom egen familj eller nära släkt i högst 10 dagar per år.
  • Vid flyttning i högst 3 dagar, om flyttersättning utges
  • Vid flyttning i annat fall en dag
  • Vid vissa fackliga förtroendeuppdrag högst 10 dagar per år.
  • Vid examen och tentamen högst 5 dagar per år.

Tjänstledighet max fem arbetsdagar

Om du inte har rätt till tjänstledigt med lön så görs löneavdrag för varje arbetsdag med 4,6 procent av den fasta månadslönen, om du är ledig 5 arbetsdagar eller mindre.

Exempel

Emma tjänar 30 000 kr/mån. Hon begär tjänstledigt i tre dagar för att hälsa på barnbarnen, torsdag till och med måndag.

Löneavdraget blir då 0,046 x 30 000 x 3 = 4 140 kr.


Tjänstledighet sex kalenderdagar eller mer

Exempel

Cecilia tjänar 28 000 kr/mån. Hon begär tjänstledigt i åtta dagar, måndag till och med onsdag (10 kalenderdagar), för en utlandsresa.

Löneavdraget för Cecilia blir 0,033 x 28 000 x 10 = 9 240 kr

Tjänstledig del av dagen

Deltidstjänstledig

Exempel

Agnes heltidslön är 25 000 kronor. Men hon är partiellt tjänstledig 25 procent.
Löneavdraget för en hel månad blir då 0,25 x 25 000 kr = 6 250 kr.

Lön om du har varit anställd bara en del av månaden

Exempel

Bengt-Ove tjänar 29 000 kronor per månad. Han arbetar bara den 1 till den 16 i mars månad.

Bengt-Oves lön för mars blir 29 000 x 0,033 x 16 = 15 312 kronor.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här