Lärarförbundet
Bli medlem

Lön vid deltid eller tjänstledighet för kommunalt anställda

Du kanske är föräldraledig på deltid?

Du kanske är föräldraledig på deltid?

Deltid, tjänstledig eller anställd del av månaden. Här är regler och räkneexempel kring detta för dig som är kommunalt anställd.

Lön om du har varit tjänstledig under en del av månaden

När man varit tjänstledig utan lön under en del av en månad, görs löneavdrag med utgångspunkt från kalenderdaglönen. Kalenderdaglönen beräknas som ordinarie månadslön delad med antalet kalenderdagar i den aktuella månaden.

Löneavdraget görs med daglönen gånger antalet lediga arbetsdagar multiplicerat med en viss faktor.

Faktorn bestäms med utgångspunkt från att lönen ska fördelas lika på alla dagar i månaden. Man kan säga att man under arbetsdagarna även tjänar in lön för de arbetsfria dagarna. Om man då är ledig utan lön under en arbetsdag belastas även de arbetsfria dagarna.

För en heltidsarbetande som har arbetstiden förlagd till fem dagar per vecka, blir faktorn således 7/5 = 1,4. För en heltidsarbetande som har arbetstiden förlagd till fyra dagar per vecka blir faktorn 7/4 = 1,75.

Exempel

Estelle tjänar 30 000 kronor per månad. Hon begär tjänstledigt för tiden 1-12 juni 2014. Juni har 30 dagar. Hennes kalenderdaglön för juni blir således 30 000/ 30 = 1000 kronor. Hon arbetar normalt heltid, med arbetstiden förlagd till måndag - fredag. Hennes löneavdragsfaktor är således 1,4. Under perioden 1-12 juni 2014 skulle hon normalt ha arbetat den 1 och 7-10. Under ledighetsperioden ingår alltså fem arbetsdagar.

Löneavdraget blir följaktligen 1,4 x 5 x 1000= 7000 kronor.

Lön om du har varit anställd bara en del av månaden

Exempel

Bengt-Ove tjänar 25 000 kronor per månad. Under februari arbetar han bara under perioden 1 -16. Februari har 28 dagar.

Bengt-Oves dagslön för februari är således 25 000 /28 = 893 kronor. Hans lön för denna februari blir 16 x 893= 14 288 kronor.

Lön om du är ledig på deltid

  • genomsnittlig arbetad tid per vecka under den partiella ledigheten
  • delad med genomsnittlig ordinarie arbetstid
  • multiplicerad med månadslönen.

Exempel

Agnes heltidslön för 40 timmar per vecka är 25 000 kronor. Men hon är partiellt tjänstledig 25 procent. Hon jobbar alltså 30 timmar per vecka.

Lönen blir då 30 / 40 x 25 000 kr = 18 750 kr.

  • Skapad 2013-07-25
  • Uppdaterad 2013-12-05
Frågor & Svar