Lärarförbundet
Bli medlem

7 tips – så höjer du din lön som förskollärare

Förbered dig inför lönesamtalet och använd dig av den mest pålitliga lönestatistiken. Här får du sju tips på hur du kan höja din lön som förskollärare.

Undersökningar som Lärarförbundet har genomfört visar att lönen är den enskilt viktigaste faktorn för att fler ska vilja vara och bli förskollärare och lärare. Här får du Lärarförbundets bästa tips.

Du är eftertraktad

Du som förskollärare är eftertraktad på den svenska arbetsmarknaden. Lärarförbundet har visat att det kommer saknas tiotusentals förskollärare inom bara några år. Det ger dig ett bra utgångsläge att förhandla fram en bra lön, till exempel när du förhandlar om en ny anställning.

Vilken lön har andra förskollärare?

I verktyget "Min lön" kan du som är medlem se din egen lön och löneutveckling och jämföra med lönestatistiken för andra förskollärare hos din och andra arbetsgivare. Kom ihåg att uppgifterna i statistiken är mellan ett halvt och ett och ett halvt år gamla. Kontakta också Lärarförbundets avdelning i den aktuella kommunen som ofta har mer aktuell och lokal information.

Höj lönen vid nytt jobb

Om du ska börja på ditt första jobb som förskollärare eller ska byta arbetsgivare är det viktiga tillfällen att ta vara på för att få en bra lön. Som förskollärare har du stora valmöjligheter då du kan söka jobb på i princip vilken förskola som helst. Sök flera jobb, det ger dig fler möjligheter och en bättre förhandlingsposition. Det är viktigt att du får förslagen om din nya lön skriftligt så att det är klart vad som är överenskommet när du accepterar en ny anställning!

Högre lön om du får nya arbetsuppgifter

Har du fått andra arbetsuppgifter, nytt ansvar på förskolan eller skaffat dig ny kompetens? Då kan det vara rimligt att du får en högre lön. Prata då med din förskolechef.

Gå igenom ditt uppdrag

Den individuella lönen ska spegla dina arbetsuppgifter, ditt ansvar och det du åstadkommer. Därför är det viktigt att du har rimliga förutsättningar att utföra dina uppgifter, att ditt uppdrag är tydligt och att din tid för planering, reflexion och utveckling räcker. Om du inte får tiden att räcka till ska du ta upp det med din chef. Det är även viktigt att vara tydlig med hur ditt personliga schema ser ut och hur det påverkar din vardag. Då får du ett bra underlag för att göra en realistisk planering men också för att föra framåtsyftande samtal med din chef om arbetssituation, arbetstid, uppdrag, förutsättningar, resultat och lön.

Att tänka på inför lönesamtalet

När du har lönesamtal med din förskolechef är det bra att vara förberedd. Ta gärna del av Lärarförbundets åtta tips inför lönesamtalet. Det finns även saker du bör tänka på under och efter lönesamtalet.

Du som förskollärare har ansvar för det pedagogiska uppdraget på förskolan, som du ofta utför tillsammans med barnskötare. Det ska visa sig i lönekuvertet.

Prata med Lärarförbundet

Förutom att ta kontakt med Lärarförbundets avdelning, som kan ha färska, lokala uppgifter kan du alltid ta hjälp av Lärarförbundet Kontakt i dina förberedelser.

  • Skapad 2014-12-02
  • Uppdaterad 2021-01-08
Frågor & Svar