Lärarförbundet
Bli medlem

Line Isaksson - ledamot i förbundsstyrelsen

Line Isaksson är lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets styrelse. Hon vill bland annat arbeta för alla elevers rätt till en utbildning som möjliggör utveckling och lärande under dagen.

Line Isaksson är ledamot i förbundsstyrelsen. Hon tillhör Lärarförbundet i Nässjö. Line är lärare i fritidshem.

Detta är min hjärtefråga

Alla elevers rätt till en utbildning som möjliggör utveckling och lärande under hela dagen.

Det här kan jag bidra med

Vara en röst för det fritidspedagogiska lärandet i förbundet. Fortsätta arbetet med att utveckla lärares profession så att statusen höjs och att läraryrket blir ett attraktivt yrke.

Min bästa egenskap

Glädje.

Kontakt

line.isaksson@lararforbundet.se

Twitter: @LarareLine

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här