Lärarförbundet
Bli medlem

Linda Forssén är årets skolledare!

Ett starkt startfält med 12 slutnominerade skolledare inom kategorierna ”Årets digitaliseringsledare”, ”Ung skolledare”, ”Skolutvecklarpriset” och ”Årets skolledare” kokades ner till fyra pristagare under Skolledare21´s gala på Berns. Och vinnarna är:

ÅRETS SKOLLEDARE

Linda Forssén, rektor Kronan Trollhättan

Motivering: Med devisen ”Var den du är, bli den du vill” har Linda som ledare tagit sin skola från en oerhört kritisk situation och utvecklat verksamheten framåt och uppåt. Linda är en självklar ledare. Hon är inkluderande, inspirerande och sprider mod och styrka, alltid med elevernas och skolpersonalens bästa för ögonen.

SKOLUTVECKLARPRISET

Maria Nyström, rektor Runbacka skolor Sollentuna

Motivering: Maria är en mycket engagerad och närvarande rektor som sprider genuin arbetsglädje och energi. Hon skapar förtroendefulla relationer med människor och har förmågan att inspirera entusiasmera sina medarbetare. Hennes ledarskap vilar tryggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

UNG SKOLLEDARE

Martin Bieber, rektor Stenkulaskolan Malmö

Motivering: Martin är en lagspelare som med empati och relationsbyggande tydligt kommunicera skolans ”varför” och därigenom visar att höga förväntningar och rätt utformade lärmiljöer ger resultat.

ÅRETS DIGITALISERINGSLEDARE

Viveca Dahl, skolområdeschef för Norra Lund

Motivering: Viveca har gjort digitaliseringen till en naturlig del både i skolans och förskolans utveckling genom att ta in den i det systematiska kvalitetsarbetet och manifestera den i digitala kunskapssystem baserade på en tydlig utvecklingsmodell. På så sätt har hon under 10 års tid och genom flera organisationsförändringar lyckats behålla fokus och systematiskt bygga vidare på gjorda erfarenheter.

  • Skapad 2019-02-28
Frågor & Svar