Lärarförbundet
Bli medlem

Dags att regeringen tillsätter en utredning om likvärdig och hållbar förskola

Lärarförbundet, Kommunal och förskoleforskare menar att nu, 50 år efter den banbrytande Barnstugeutredningen, är det nödvändigt att regeringen tillsätter en utredning om en likvärdig och hållbar förskola.

I dag skickar Lärarförbundet, tillsammans med Kommunal och flera ledande förskoleforskare, en skrivelse till regeringen där vi kräver att regeringen ska tillsätta en utredning om en likvärdig och hållbar förskola.

Vi ser idag flera utredningar och politiska förslag där förskolans vikt framhävs för en jämlik start i livet. Det är positivt. Forskning visar tydligt hur fokus på det tidiga lärandet har mycket positiva effekter på barnens utveckling, välbefinnande och skolresultat.

Regeringen har med den vetskapen höjt ambitionerna för förskolan genom att inkludera förskolan som en del av skolväsendet, infört legitimationskrav och nu senast en reviderad läroplan (Lpfö18) med ett tydligare fokus på barns kunskapsutveckling. Regeringen har även satsat på statsbidrag riktade till förskolan. Samtidigt ser vi att det saknas ett tydligt helhetstänkande kring förslagen och nya uppdrag läggs på förskolan utan att det finns tillräckliga resurser eller förutsättningar.

Grunden för dagens förskola lades i början av 1970-talet och innebar en unik satsning mot en förskola för alla. Efter 50 år av omfattande samhällsförändringar behövs nu en grundlig genomgång. Förskolan har stora utmaningar: bristande likvärdighet och barngrupper med störst behov har lägst andel utbildad personal. Till detta arbetsmarknadens högsta sjuktal. En förskola som orsakar att personalen blir sjuk är oacceptabel och reser framförallt frågor kring barnens miljö och barns välbefinnande.

Lärarförbundet, Kommunal samt förskoleforskarna Ingrid Pramling Samuelsson, Senior Professor i pedagogik, Göteborgs universitet, Ingegerd Tallberg Broman, Senior Professor i pedagogik, Malmö universitet, Christian Eidevald, Docent i förskoledidaktik, Göteborgs universitet och Ingrid Engdahl, Docent i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet, vill därför:

  • att regeringen tillsätter en utredning om förskolan, med bred sammansättning och med uppdrag att göra en grundläggande genomgång av önskvärda och faktiska förutsättningar för en hållbar och likvärdig förskola, utifrån skollag och läroplan
  • att utredningen utformar förslag för att säkra hållbara arbetsvillkor för förskolans medarbetare, samt
  • att utredningen föreslår finansieringsformer för en tryggad personalförsörjning av legitimerade förskollärare, barnskötare och annan personal utifrån förskolans uppdrag.

Den 18 november 2020 deltog Lärarförbundet, Kommunal och forskarna i ett webbinarium med utbildningsutskottet för att prata om just detta. Läs mer i Johanna Jaara Åstrands senaste blogg!

  • Skapad 2020-11-18
Frågor & Svar