Lärarförbundet
Bli medlem

LIKA – digitalt utvärderingsmaterial

​I förskolan och skolan ska barn och elever få möjlighet att lära sig hur de kan använda och förstå digital teknik utifrån sin mognad och ålder. Viktigt är att utbildningen arbetar strategiskt för att främja lärandet kring digitalisering.

Nu får du som rektor möjlighet att ta del av SKL: s material ”LIKA”, vilket kan användas för att mäta it – tempen på din förskola eller skola.

Här hittar du...

…LIKA - verktyget beskriver vad digitalisering innebär i praktiken. LIKA består av skattning, sammanfattning och fri användning av materialet samt är ett utvärderingsmaterial.

Vi hoppas att du...

…får ökad medvetenhet kring din förskolas/skolas digitaliserade tillstånd och tankar som leder till utbildningens digitaliserade utveckling.

”Skolans digitalisering är inte ett it - projekt utan ett förändringsprojekt där ledarskap är den viktigaste framgångsfaktorn.”

Länkar:

Här får du tillgång till verktygen och information om hur du använder dem.

Verktyget LIKA, it-tempen för skolan och förskola

Verktyget LiKA, it-tempen för lärare

  • Skapad 2019-09-23
Frågor & Svar