Lärarförbundet
Bli medlem

Legitimationskrav för att undervisa i fritidshemmet

Riksdagen har äntligen fattat beslut om att endast den som har lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet ska få ansvara för undervisningen på fritidshemmet. Något Lärarförbundet kämpat för länge.

Idag finns det ett undantag i skollagen från kravet på legitimation för undervisning i fritidshemmet, och det är detta undantag som idag har röstats om att tas bort. Samtidigt som detta krav skärps så avser regeringen även att rätta till de sista delarna i behörighetsförordningen som har gjort att vissa grupper med en äldre utbildning som fritidspedagog eller lärarexamen med inriktning mot fritidshem inte har kunnat få legitimation.

De allra flesta lärare i fritidshem och fritidspedagoger som ansöker om legitimation får bifall av Skolverket redan idag, och många har redan en lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet. Det som är problematiskt med dagens regelverk är att behörigheten i fritidshem går via behörighet i minst ett skolämne. Den sökande måste ha tillräckliga ämnesstudier i ett skolämne (inom eller utanför sin examen) för att få en lärarlegitimation, och hen får då även behörighet i fritidshemmet ”på köpet”.

Den som har en utbildning avsedd för arbete som lärare i fritidshem, men inte har tillräckliga ämnesstudier i ett skolämne enligt Skolverkets bedömning, har då hamnat i kläm och inte kunnat få legitimation över huvud taget. Detta kommer regeringen nu att rätta till så att denna grupp ska kunna få legitimation med behörighet i fritidshemmet, utan att behöva gå via behörighet i ett skolämne. Även de fritidspedagoger som är utbildade inom den äldre seminarietraditionen före högskolereformen 1977 har Lärarförbundet krävt ska få legitimation, och vi kommer att bevaka och påverka för att det ska bli tydligt i de kommande ändringarna i behörighetsförordningen.

”En seger för både lärare och elever!”

Att det nu kommer införas skarpt krav på legitimation och behörighet för att undervisa i fritidshemmet leder till att huvudmännen måste säkerställa att det finns behöriga lärare i fritidshem i varje elevgrupp på varje fritidshem. Så ser verkligheten inte ut idag i alla delar av landet. Skolverkets statistik visar att år 2017 saknade 589 fritidshem med totalt 34 306 inskrivna elever helt personal med pedagogisk högskoleexamen. Det kommer inte få förekomma från och med 1 juli 2019.

- Det var inte en dag för tidigt! Efter många års påtryckningar från Lärarförbundet och våra verksamma lärare i fritidshem har legitimationskravet äntligen röstats igenom. Kravet kommer kunna höja statusen för lärare i fritidshem, och borde på sikt kunna leda till att lärare i fritidshem får bättre villkor. En seger för både lärare och elever!, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ändringarna i skollagen, som stadgar att legitimation krävs för att få ansvara för undervisningen, träder i kraft den 1 juli 2019.

Ändringarna i behörighetsförordningen, som reglerar vad som krävs för att få en lärarlegitimation, planeras att träda i kraft den 1 augusti 2018.

Tidplanen innebär att de lärare i fritidshem/fritidspedagoger som ännu inte har en legitimation har knappt ett år på sig att ansöka om och få sin legitimation från Skolverket, innan kravet på legitimation för att undervisa träder i kraft.

  • Skapad 2018-06-19
Frågor & Svar