Lärarförbundet
VIKTIG INFORMATION OM FAKTUROR
Månadsfakturor och påminnelser har på grund av tekniska problem inte gått i väg i tid. Vi ber om ursäkt för det som hänt och gör allt vi kan för att rätta till felen.
Du behöver inte höra av dig till oss. Fakturan skickas så snart det är möjligt och förseningen kommer inte påverka ditt medlemskap eller din försäkring. Läs mer →
Bli medlem

Legitimationskrav för att undervisa i fritidshemmet

​Regeringen går nu vidare med förslagen från Björn Åstrands utredning, den så kallade nationell samlingsutredningen, och föreslår att endast den som har lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet ska få ansvara för undervisningen på fritidshemmet.

Idag finns det ett undantag i skollagen från kravet på legitimation för undervisning i just fritidshemmet, och det är detta undantag som nu föreslås tas bort. Samtidigt som detta krav skärps så avser regeringen även att rätta till de sista delarna i behörighetsförordningen som har gjort att vissa grupper med en äldre utbildning som fritidspedagog eller lärarexamen med inriktning mot fritidshem inte har kunnat få legitimation.

De allra flesta fritidspedagoger och lärare i fritidshem som ansöker om legitimation får bifall av Skolverket redan idag, och många har redan en lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet. Det som är problematiskt med dagens regelverk är att behörigheten i fritidshem går via behörighet i minst ett skolämne. Den sökande måste ha tillräckligt ämnesstudier i ett skolämne (inom eller utanför sin examen) för att få en lärarlegitimation, och hen får då även behörighet i fritidshemmet ”på köpet”.

Den som har en utbildning avsedd för arbete som fritidspedagog eller lärare i fritidshem, men inte har tillräckliga ämnesstudier i ett skolämne enligt Skolverkets bedömning, har då hamnat i kläm och inte kunnat få legitimation över huvud taget. Detta avser regeringen nu att rätta till så att denna grupp ska kunna få legitimation med behörighet i fritidshemmet, utan att behöva gå via behörighet i ett skolämne. Även de fritidspedagoger som är utbildade inom den äldre seminarietraditionen före högskolereformen 1977 har Lärarförbundet krävt ska få legitimation, och vi kommer att bevaka och påverka för att det ska bli tydligt i de kommande ändringarna i behörighetsförordningen.

Lärarförbundets kommentarer

Lärarförbundet välkomnar att det äntligen, efter många års påtryckningar från Lärarförbundet och från verksamma fritidspedagoger/lärare i fritidshem, kommer förslag som rättar till det grundläggande felet när det gäller behörighet i fritidshem – det vill säga att det krävs behörighet för en annan skolform för att få den fritidspedagogiska kompetensen erkänd. Det är oerhört viktigt, både av principiella skäl för att fritidspedagoger/lärare i fritidshem ska behandlas på samma sätt som övriga lärare och förskollärare, samt givetvis för att höja yrkets attraktivitet och status, och säkerställa kvalitet och likvärdighet i fritidshemmen.

Att det nu kommer införas skarpt krav på legitimation och behörighet för att undervisa i fritidshemmet leder till att huvudmännen måste säkerställa att det finns behöriga lärare i fritidshem/fritidspedagoger i varje elevgrupp på varje fritidshem. Så ser verkligheten inte ut idag i alla delar av landet.

Legitimationskravet kommer också höja statusen för lärare i fritidshem/fritidspedagoger, och borde på sikt leda till bättre villkor, högre lön och mer tid för planering, reflektion och utveckling, vilket verkligen behövs för alla lärare i fritidshem/fritidspedagoger.

Tidplan

Ändringarna i behörighetsförordningen, som reglerar vad som krävs för att få en lärarlegitimation, planeras att träda i kraft den 1 augusti 2018.

Ändringarna i skollagen, som stadgar att legitimation krävs för att få ansvara för undervisningen, föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Tidplanen innebär att de lärare i fritidshem/fritidspedagoger som ännu inte har en legitimation har knappt ett år på sig att ansöka om och få sin legitimation från Skolverket, innan kravet på legitimation för att undervisa träder i kraft.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Jag hoppas nu att lärarförbundet inte sviker oss fritidspedagoger som har en fritidspedagogs examen före 1977. Vi har också rätt till vår legitimation. Tänk att ha varit kvar i yrket i 41 år. Nu får man sluta trampa på oss.

  • Skapad 2018-03-08 19:55

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här