Lärarförbundet
Bli medlem

Ledighet för förtroendeuppdrag

Har du blivit vald till ett förtroendeuppdrag? Grattis! Läs mer här om vad som gäller för tjänstledighet om du ska vara ledig.

Du har alltid, oavsett vilken arbetsgivare du har, rätt att åta dig ett förtroendeuppdrag.

  • statligt
  • kommunalt
  • fackligt

Du har också genom lagstiftning rätt att vara tjänstledig för dessa uppdrag om så krävs. Grundprincipen är att den organisation som har valt dig, också ersätter det inkomstbortfall som då uppstår, men i vissa situationer har du rätt att vara tjänstledig med lön.

Fackligt förtroendevald

Du som är fackligt förtroendevald har rätt till tjänstledighet med lön för fackligt arbete som avser den egna arbetsplatsen. Observera att det endast gäller om det finns kollektivavtal. Det regleras i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Den kompletterar arbetsmiljölagen vad gäller skyddsombuden.

Med ett antal större arbetsgivare har Lärarförbundet kollektivavtal som schabloniserar en del av denna ledighet i termer av ett visst antal timmars ledighet per medlem eller antal heltidstjänstlediga med lön per ett visst antal medlemmar.

Inom det kommunala avtalet finns det ett kollektivavtal som bidrar till regleringen.

Som statligt anställd har du dessutom rätt till upp till tio dagars tjänstledighet med lön för fackliga förtroendeuppdrag som du väljs till, men som inte rör den egna arbetsplatsen.

Inom privat sektor finns det Utvecklingsavtalet (relevant för bl.a. Friskoleavtalet) och exempelvis övergripande avtal om samverkan (KFO, ArbetsgivarAlliansen, m.fl.), som komplement till lagen.

Kommunalt eller statligt förtroendeuppdrag

Om du är kommunalt anställd och väljs till ett kommunalt förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som är viktigt för arbetsgivaren, kan du ha rätt att få behålla en del av din lön om du inte får full ersättning för förlorad lön i ditt uppdrag.

Du har rätt att vara tjänstledig utan lön för uppdrag som ledamot av Riksdagen så länge uppdraget pågår.

  • Skapad 2013-08-22
  • Uppdaterad 2020-12-28
Frågor & Svar