Lärarförbundet
Bli medlem

Ledighet för enskild angelägenhet

Arbetsgivaren kan medge att du får vara tjänstledig med bibehållen lön för enskild angelägenhet. Oftast handlar det om att någon nära anhörig går bort, men det kan finnas andra fall.

Anställd av kommun eller landsting, Svenska kyrkan, Waldorfskola eller arbetsgivare som tillhör Sobona (tidigare Pacta eller KFS)

Din arbetsgivare kan bevilja ledighet med bibehållen lön under sammanlagt högst tio arbetsdagar per kalenderår om det finns synnerliga skäl, till exempel en nära anhörigs svårare sjukdom, bortgång och begravning samt bouppteckning.

Som nära anhörig räknas till exempel maka, make, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

Privat anställd

Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, Fremia Cirkelledare m fler och Fremia - skolor, förskolor och fritidshem

Arbetsgivaren beslutar från fall till fall vilken omfattning tjänstledigheten eller permission med lön ska ha.

Praktiska Sverige och Movant

Du har rätt till två dagars tjänstledighet med lön vid nära anhörigs dödsfall, en dag vid eget bröllop och en dag vid egen 50-årsdag.

Lernia

Du har rätt till tjänstledighet med lön vid hastigt påkommande sjukdom i familjen och i samband med nära anhörigs död.

Statligt anställd

Din arbetsgivare kan bevilja den tjänstledighet med lön som behövs, dock högst tio arbetsdagar per kalenderår, för allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvsskifte inom den egna familjen eller närmaste släktkretsen.

Du har också rätt till en arbetsdags ledighet vid flytt, eller högst tre arbetsdagar om flyttersättning lämnas.

  • Skapad 2013-08-22
  • Uppdaterad 2020-02-25
Frågor & Svar