Lärarförbundet
Bli medlem

Ledighet för besök på mödravårdscentral

Reglerna kring om du får vara ledig för att besöka MVC är olika beroende på vilket kollektivavtal du har.

Reglerna kring om du får vara ledig för att besöka MVC är olika beroende på vilket kollektivavtal du har.

Att få vara ledig med lön när du går till mödravårdcentralen är ingen rättighet utan en fördel du har i ditt kollektivavtal. Vad som gäller för dig som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog beror på vilket avtal du omfattas av.

Statligt anställd

Du som statligt anställd kan vara ledig utan löneavdrag för besök på mödravårdscentral, MVC. Det finns ingen angiven begränsning vad gäller antalet besök. Detta gäller endast den förälder som är gravid.

Kommunalt anställd samt privat anställd inom Sobona (f d KFS)

Du som blivande förälder får vid två tillfällen besöka mödravårdscentralen med lön om detta måste ske under arbetstid. Detta gäller alltså båda föräldrarna.

Övrig privat anställd

I övriga privata avtal finns inga särskilda rättigheter för ledighet med lön vid besök på mödravårdscentral. Däremot finns bestämmelser om möjlighet till permission (= kort ledighet med lön), oftast en del av dagen. Här är det arbetsgivaren som ensidigt beslutar om ledighet med lön kan ges.

  • Skapad 2013-11-28
  • Uppdaterad 2018-02-13
Frågor & Svar