Lärarförbundet
Bli medlem

Ledarskap för lärare - ny kurs i ledarskap

Vi ses på Zoom.

Vi ses på Zoom.

Ledarskap är centralt i lärarrollen, oavsett skolform. Kursen Ledarskap för lärare utgår från etablerad forskning och ger dig konkreta verktyg för att bli en bättre ledare. Kursen ges online under våren, och riktar sig till alla medlemmar i Lärarförbundet.

Vi träffas sex gånger under våren 2021 via det digitala mötesverktyget Zoom.

Varje kurstillfälle blandar intressanta föreläsningar med diskussioner i mindre grupper, där du får utbyta erfarenheter med kursdeltagare från just din skolform.

Kursen är kostnadsfri för dig som är medlem i Lärarförbundet.

Anmäl dig här

(Bank ID behövs)

Kurstillfällen och teman


Tid för varje kurstillfälle:
14.30-16.30
9 mars “Självledarskap – min handlingsplan”
16 mars “Utvecklande ledarskap – vad är gott ledarskap?”
23 mars “Att skapa och facilitera för engagemang – inklusive digitala tips”
13 april “Gruppdynamik och gruppers utveckling”
20 april “Att leda och stödja förändring”
27 april “Mitt eget ledarskap framåt, min verktygslåda – Lärarförbundet och ledarskap”

Det gör inget om du missar ett kurstillfälle, alla spelas in så att du kan se dem i efterhand.

Digital plattformUnder hela utbildningen har du tillgång till en digital plattform med allt kursmaterial. Här kan du också kan chatta med andra deltagare, och utbyta tips och erfarenheter.


Egna uppgifter


Mellan kurstillfällena kommer du att få en A4 med material att läsa in, en fråga att reflektera över, och ibland även en film att titta på.


Innan utbildningen startar kommer du även att utföra en förberedande uppgift som tar cirka 30 minuter.


Video om den förberedande uppgiften, och kort introduktion av kursen
Den förberedande uppgiften som pdf

  • Skapad 2021-02-02
Frågor & Svar