Lärarförbundet
Bli medlem

Läs chatten om kommunala avtalet i efterhand

Johanna Jaara Åstrand och Mathias Åström, förbundsordförande respektive förhandlingschef, chattade den 17 november om det förlängda kommunala avtalet. Du kan läsa svaren på alla besvarade frågor i efterhand.

Vi svarade pårarnas frågor om det kommunala avtalet HÖK12, som förlängdes i november 2015. Du kan läsa alla svar från Lärarförbundets avtalschef Mathias Åström och ordförande Johanna Jaara Åstrand

Therese: Gäller avtalet även förskollärarna?

Johanna Jaara Åstrand: Hej Therese! Ja, det gör det. Avtalet omfattar alla kommunalt och landstingskommunalt anställda medlemmar i Lärarförbundet, liksom anställda vid kommunalägda skolor som är medlemmar i Pacta.

Pernilla: Hur kommer det sig att avtalet inte innefattar några centralt garanterade nivåer för löneutfallet?

Johanna Jaara Åstrand: Hej Pernilla! De erfarenheter vi har från det nuvarande avtalets två sista år har varit positiva eftersom lärarna som grupp har fått mer jämfört med andra yrken. De åren saknade också centralt garanterade nivåer. Nu gjorde vi bedömningen att den utvecklingen kommer att fortsätta. Att kräva och få en siffra i det här läget hade sannolikt varit ett golv som också i stor utsträckning blivit ett tak. Nu tvingas huvudmännen ta tag i läraryrkets attraktivitet om inte lärarbristen ska fortsätta att öka.

Undrande: Arbetsgivarna håller precis på att korka upp champagnen. Ännu en gång ett avtal som inte garanterar medlemmarna någonting och låter det var upp till politikers och kommuners goda vilja Det är klart att det inte kommer att hända speciellt mycket när förbundet skriver på in blanco gång på gång.! Min egen arbetsbelastning har ökat markant de senaste 2 åren. Det är naivt att tro att kommunerna kommer att höja några löner utan att få något tillbaks.. Varför inget tvingande krav i avtalet?

Mathias Åström: Hej undrande! Som Johanna nyss svarade så tvingas nu kommunerna att ta tag i läraryrkets attraktivitet på riktigt. Det handlar om att lönerna måste upp och arbetsbelastningen ner om de ska kunna locka fler till Sveriges viktigaste jobb. Lärarbristen i sig tvingar kommunerna att satsa på lärarna, det kommer ingen kommun att komma undan.

Marie: Hej!Avtalet gäller väl även för pedagoger som är anställda i landstinget, det står mest utifrån de kommunalt anställda lärare?

Mathias Åström: Hej Marie! Du har helt rätt, det gäller även dig som är pedagog anställd i landstinget.

Lotta: Vad innebär avtalet för förskollärare/fritidspedagogernas löneutveckling?

Johanna Jaara Åstrand: Hej Lotta! För förskollärare och lärare i fritidshem är lärarbristen minst lika stor som i andra kategorier. Det gäller att arbetsgivarna måste satsa på förskollärare och lärare i fritidshem om de ska kunna locka fler att vilja bli och vara förskollärare och lärare i fritidshem.

Leo: Hur blir det med den löneförhöjning som det pratas om, 2500-3000kr för vissa "duktiga"lärare?

Johanna Jaara Åstrand: Hej Leo! Jag tror du tänker på regeringens lärarlönesatsning, den beslutas i riksdagen i december och kommer att träda i kraft hösten 2016. Kolla den här sidan, där du kan du läsa allt om satsningen: https://www.lararforbundet.se/artiklar/statliga-pe...

Lärare i vuxenutbildning: Innebär detta sifferlösa avtal att vi som är anställda som lärare inom den kommunala vuxenutbildningen inte får någon löneökning alls? Med tanke på att vi inte omfattas av de tre miljarder som regeringen vill ska användas till löneökningar för grundskolans och gymnasieskolans lärare.

Mathias Åström: Hej lärare i vuxenutbildningen! Nej, det betyder det inte. Satsningarna som arbetsgivarna behöver göra i de vanliga löneöversynerna kommer att ske som vanligt. Den löneökningstakt som vi har haft för olika lärarkategorier ser vi inte kommer att mattas av under de kommande åren utan snarare förstärkas.

Lena: Hur får vi arbetsgivaren att också uppvärdera lärare som arbetat 10 år eller mer i en kommun? I nuläget uppmuntras lärare att söka anställning i andra kommuner om de önskar löneökning. Försvårar möjligheten till stabilitet i lagen och vi förlorar goda medarbetare!

Johanna Jaara Åstrand: Hej Lena! I lärarbristtider som dessa kommer erfarenhet att bli än viktigare. Ett bevis för det är den lärarlönesatsning vars kriterier tydligt har fokus på att uppvärdera lärarinsatser som bidrar både till den egna och kollegors utveckling. Det är naturligtvis ett perspektiv som kräver erfarenhet och kunskap.

Eva Rosenberg: Med stor besvikelse konstaterar jag att mitt fackförbund än en gång tar lättaste vägen ur en förhandling. Hur kan ni konstatera att det här avtalet varit ett ni är nöjda med? Tror ni på allvar att Läraryrkets attraktivitet ökar genom ett avtal som saknar garanterade löneökningar? Då är jag ledsen över att behöva säga att jag anser att ni beter er naivt. Alla arbetar inte i kommuner med ekonomi eller ens vilja att satsa på lärarlöner.Stor besvikelse!

Mathias Åström: Hej Eva! Ledsen att du är besviken, men vi ser att vi de senaste åren, då vi heller inte hade central garanti inbyggd i avtalet, har vänt löneutvecklingen så att lärarnas löner nu ökar mer än andras. Det är på den vägen vi vill fortsätta med det här avtalet. Lärarbristen kommer att tvinga alla kommuner att satsa. Vi vet dessutom att det lönar sig att investera i lärare. Läs mer om löneutvecklingen för lärare: https://www.lararforbundet.se/artiklar/kommunala-a...

Ulf: Hej, Hur kommer vi lärare som inte arbetar inom skolan att bli hanterade i det nya avtalet. Senast när Stockholms stad gick ut med extra procentsats, blev vi undantagna från den då vi inte arbetade inom skolan som lärare. Jag arbetar som IT-Pedagog på arbetsmarknadsförvaltningen i Sthlm. Risken för oss är att vi inte kommer att behandlas som undervisande lärare igen, utan blir lönesatta efter "märket" och därmed inte få någon del av lönesatsningen åter igen. Vad säger ni‘ Ulf

Mathias Åström: Hej Ulf! Som medlem i Lärarförbundet omfattas du av löneavtalet. Hur enskilda kommuner, som i ditt fall Stockholm, väljer att göra extrasatsningar är inte reglerat i löneavtalet utan en lokal fråga där arbetsgivare har olika prioriteringar vid olika tillfällen. Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen är mycket het för lärare, vilket kommer tvinga Stockholms stad att satsa. Om inte, se dig om!

Stellan Norman: Har läst info på fm om nya avtalet, och när det gällde arbetsmiljö hänvisades det i princip till AV.s nya föreskrift mars 2016. Jag hoppas att det i avtalet står mer än det?

Johanna Jaara Åstrand: Hej Stellan! Ja, det finns mer än att parterna ska stöjda det lokala arbetsmiljöarbetet. Men de insatserna är viktiga för vi ska hitta former för att tillämpa föreskriften på skolområdet för att minska den stressrelaterade ohälsan. Parterna har också gjort en tydlig utfästelse om att arbeta för att förbättra lärares och skolledares förutsättningar i arbetet. Vi kommer att göra det lokalt, nationellt och tillsammans med regeringen.

Robert: Hej. I Solna har har den kommunala kulturskolans lärare fått ett lönepåslag på 2% förra lönerevisionen. Året innan var det 2,2%. då kan man knappast hävda att det avtalet gett mer för lärarna än övriga grupper? Är det bara Solna som har så här dåligt påslag för kulturskolornas lärare eller är utvecklingen samma över hela landet?

Mathias Åström: Hej Robert! Hur olika kommuner har prioriterat sin kulturskola varierar. Det finns kommuner som har sån löneutveckling som du beskriver, men det finns också kommuner med väsentligt högre lönepåslag där även förstelärare med lönepåslag på 5000 kronor har utsetts inom kulturskolan. Vårt arbete med Bästa musik- och kulturskolekommun syftar bland annat till att uppmärksamma den viktiga roll som musik- och kulturskolan har.

Eloise : Hej, jag arbetar inom vuxenutbildningen, och ibland får jag höra att det är särskilda avtal som gäller för oss här. I vilken utsträckning gäller HÖK 12 inom vuxenutbildningen? Vi har dessutom semestertjänst (ett nytt avtal för alla inom kort) vilket gör vår arbetsplats mindre attraktiv för att locka kompetenta lärare hit, hur tänker man där gentemot kommunerna, enl. Hök ska man ju försöka skapa en attraktiv arbetsplats, både lönemässigt men också i andra avseenden, arbetsbelastning mm.

Johanna Jaara Åstrand: Hej Eloise! Avtalet gäller dig också om du är kommunalt anställd inom vuxenutbildningen och med semestertjänst. Just vuxenutbildningen kommer att spela en ännu större roll nu när Sverige tar emot så många nyanlända flyktingar. Det måste avspegla sig i lärarnas löner om kommunerna ska kunna möta behovet.

Peter Lissenko: Hur blir det med lärarna i den kommunala vuxenutbildningen? Är vi undantagna?

Mathias Åström: Hej Peter! Nej, den kommunala vuxenutbildningen är inte undantagen. Som Johanna säger så kommer efterfrågan på lärare i vuxenutbildning att öka.

Helena: Vad innebär det här rent konkret för förskollärare? I synnerhet för oss som ligger under ingångslönen i kommunen t ex. Kan vi yrka på något?

Mathias Åström: Hej Helena! Bristen på förskollärare är närmast akut och den ökar dramatiskt. Det finns en stor efterfrågan och som förskollärare har du en stark postition på arbetsmarknaden. Om din arbetsgivare inte värderar din insats så se dig om efter en annan arbetsgivare och ställ då krav på rejält högre lön.

Vad avtalet innebär konkret för förskollärare kan du läsa mer om här: https://www.lararforbundet.se/artiklar/kommunala-a...

Elin: Men hur kommer det sig att när man ska byta från förskolelärare till skolan(läraryrke) så säger dem att lönen går inte att höja mer än 1000kr då man redan nu har lön på 25000 o säger stt dem följer lönerevideringe , det känns som att den höjningen kommer nte att ske även om man skulle önska.

Johanna Jaara Åstrand: Hej Elin! Det som avgör lönen när man byter jobb är individuellt och varierar dessutom mellan olika kommuner beroende på hur löneläge och efterfrågan ser ut. Är du inte nöjd med lönen du erbjuds på det nya stället kan du kanske välja att stanna på det gamla eller se dig om efter andra jobbmöjligheter.

Eva: Kommuners budget 2016 är redan satta. Inga hög löneförhöjning med andra ord. Känner mig laglös gällande lön i 2 år.

Johanna Jaara Åstrand: Hej Eva! De flesta budgetar är satta för 2016, men lönerevisionen har inte varit än och lärarbristen kommer att tvinga många kommuner att revidera budgetarna. Kolla med din avdelning om det pågår diskussioner om budgetens storlek.

Mikael: Stämmer det att avtalet kan sägas upp i december 2015?I vilket läge skulle vi kunna hamna där?

Mathias Åström: Hej Mikael! Ja, det stämmer. Om regeringsbudgeten inte skulle gå igenom i riksdagsbehandlingen i december och därmed ta med sig lärarlönesatsningen i fallet har vi möjlighet att säga upp avtalet. En av de viktiga framgångarna med avtalet är just att vi är överens med SKL att ta hand om viktiga statliga satsningar.

Navdi: Med ett sifferlöst avtal kommer oron för att det i små och fattiga kommuner kommer att vara ännu mindre möjlighet få ett löneutfall utöver absoluta minimum. Arbetsgivaren har redan bantat kommunens budget till minimum och har bara beräknat en minimal höjning för löner. Känns inte som något bra läge. Huer lösa detta

Johanna Jaara Åstrand: Hej Navdi! Lärarbristen finns över hela landet och alla kommuner kommer att vara tvungna att hitta sätt att satsa på lärarna de också. Lärarbristen kommer inte att lämna någon kommun oberörd. Det är också därför det varit så viktigt för oss att kommuner och staten tar ett gemensamt ansvar för skolan.

Johan W: Vad betyder avtalet för mig som är lärare i grundskolan?

Johanna Jaara Åstrand: Hej Johan! Det betyder att vi nu tillsammans med SKL tar ett gemensamt grepp om hela skolan. Det handlar om lönen, arbetsbelastningen och om att få maximal nytta av de satsningar som regeringen gör nu. Det handlar bland annat om tre miljarder till höjda lärarlöner, två miljarder till fler anställda och mindre klasser och 680 miljoner till satsningar i socialt utsatta områden. Allt det här måste såklart tas om hand lokalt om det ska göra någon nytta och där har vi viktiga utfästelser i avtalet. Parterna kommer också att ta fram stödmaterial för arbetsmiljöarbetet i skolan och stödja de lokala parterna för att lärare och skolledare ska få bättre förutsättningar för sitt arbete.

affe: Hur kan ni säga att satsning ska göras på lärarna inom vuxenutbildningen när vi utesluts ur miljardpotten.

Johanna Jaara Åstrand: Hej Affe! Du har rätt i att lärarna i vuxenutbildningen inte ingår i regeringens lönesatsning. Det är vi kritiska till, men tyvärr har vi inte kunnat nå fram där. Kommunerna måste däremot satsa på lärarna i vuxenutbildningen precis som de måste satsa på lärarna inom hela utbildingssystemet. Kommuner som inte satsar kommer inte att klara sin lärarförsörjning i vuxenutbildningen.

Helena: Tack för svar. Jag byter gärna arbetsgivare men det är glest mellan kommunens här... Jag kan byta arbetsplats och chef men då får jag inte löneförhandla utan är fast på min låga nivå. Tips?

Mathias Åström: Hej Helena! Jag förstår. Är det långt mellan arbetsgivarna är förutsättningarna för att byta jobb sämre. Det du kan göra då är att satsa på din egen kompetens- och karriärutveckling. I avtalet säger vi att vi ska arbeta gemensamt med regeringen för att förbättra kompetens- och karriärmöjligheterna.

Claus: Hej! Jag arbetar som socialrådgivare på Socialförvaltning. Är sedan många år ansluten till Lärarförbundet trots min anställning. Hur påverkas min lön av förlängningen av HÖK12?

Mathias Åström: Hej Claus! Anställda på socialförvaltningen omfattas normalt sett inte av det här avtalet. Som medlem i Lärarförbundet företräder vi naturligtvis dig även om du inte är anställd inom skolan.

Moderator: Nu är det en halvtimme kvar av chatten. Vi svarar på dina frågor fram till kl. 17.

Mia: På vilket vis tar detta avtal krafttag om den orimligt höga arbetsbelastningen med höga sjuktal som följd? Varför fattades beslut om förlängning nu? Avtalet löper ut först nästa år och flera stora avtal i andra branscher ska tecknas. Hur tror ni era medlemmar kommer ta emot detta plötsliga besked?

Johanna Jaara Åstrand: Hej Mia! Avtalets fokus är läraryrkets attraktivitet, det betyder höjda löner, lägre arbetsbelastning och bättre förutsättningar för kompetensutveckling. Jag håller helt med dig, arbetsbelastningen och de höga sjuktalen är orimliga. Skolan sticker ut i all sjuktalsstatistik på ett orimligt sätt. Vi är överens om att ta fram stödmaterial till den mycket viktiga föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Föreskriften säger att arbetsgivaren har ansvar för att den anställde har rimlig arbetsbelastning. Det blir ett viktigt verktyg för oss i det arbetet. Parterna är också överens med regeringen om att gemensamt arbeta för att förbättra lärares förutsättningar. Lärare måste kunna prioritera kärnuppdraget inom ramen för sin arbetstid. Att fatta beslutet nu var viktigt för att tillsammans med SKL kunna göra ett avtal med fokus på läraryrkets attraktivitet och skolans utveckling utan att hamna mitt i en stor förhandlingsomgång där skolan skulle vara ett av många avtal. Vi ser avtalet som en viktig del i ett större arbete för att öka läraryrkets attraktivitet. Så hoppas vi att våra medlemmar också ska se det.

Rasmus: Jag fick en höjn på 4,5% 2015. Finns det någon minimilöneförhöjn för 2016? Typ 2 eller 3%?

Mathias Åström: Hej Rasmus! Ja, löneutvecklingen 2015 var bra för lärarna jämfört med andra och det är en utveckling som vi ser håller i sig. Det var också därför vi förlängde avtalet utan en centralt fastställd lägstanivå, som skulle ha riskerat att begänsa löneutvecklingen snarare än att förstärka den. Inflationen är låg och andra avtal förväntas ligga på låga nivåer. Svaret är alltså nej, det finns inga minimilöneförhöjningar som begränsar i avtalet. Arbetsgivarna måste nu själva tänka efter och ta ansvar för den långsiktiga lärarförsörjningen om de ska klara av att hantera lärarbristen.

Jesper: Hur kan vi gå ut med att löneutvecklingen varit bra när vi tidigare jämfört oss med grupper med 10000 högre lön, som utifrån de siffror som presenterats fått 500-700 mer kronor i månaden än oss. Vi har inte närmat oss alls? Hur är det tänkt?

Johanna Jaara Åstrand: Hej Jesper! Löneutvecklingen har varit bra jämfört med arbetsmarknadens genomsnitt. Vi har gjort en relativlöneförflyttning, det vill säga gått om flera andra yrkesgrupper. Däremot så har de grupper vi jämför oss med ökat i kronor med nästan lika mycket, trots att de fick lägre procentuella ökningar. Därför minskar inte gapet till jämförbara grupper men faktum kvarstår att löneutvecklingen har varit bättre än för andra. Så jag håller helt med dig Jesper, vi har mer att göra och löneökningarna måste fortsätta. Läraryrket måste kunna konkurrera med andra akademiska yrken som civilingenjör och ekonom.

Moderator: Ta chansen att få svar på din fråga om kommunala avtalet, nu under sista kvarten av chatten med förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand och förhandlingschef Mathias Åström.

Mia: I "förra" hök12 skrevs om partsgemensamt arbete för att utreda och finna åtgärder på hög arbetsbelastning. Detta arbete lades ner, från både SKL och från facket. Vad säger att det blir någon förändring nu? Lärare flyr yrket och ni väljer att förlänga, dvs ni skickar ut ett budskap om att det inte är så dåligt så som vi har det/att ni är på rätt väg. För att behålla medlemmar måste ni börja lyssna på oss.

Johanna Jaara Åstrand: Hej Mia! Tråkigt att du är besviken. Jag håller med om att det har hänt för lite på arbetsbelastningsområdet och det vill vi ta hand om i det här avtalet. Avtalet innehåller betydligt starkare skrivningar om arbetsbelastning. Parterna är överens om att lärares och skolledares förutsättningar måste bli bättre. Dessutom ska vi stötta de lokala parterna i arbetet med arbetsmiljön (AFS 2015:4). Jag håller helt och hållet med dig om att det måste bli en ändring så att lärare väljer yrket och inte väljer bort det.

Moderator: Läsarkommentar från Stefan på vår Facebooksida: "Jag tycker att det känns som ett smart avtal. Huvudmännen är tvingade att satsa för att behålla lärare kvar. Tror också att ett "golv" hade blivit ett "tak".

Johanna Jaara Åstrand: Tack Stefan! Vi gör samma analys som du. Vi bedömer att det här är det som skapar bäst förutsättningar för fortsatt uppvärdering av läraryrket de närmaste åren.

Johanna Jaara Åstrand: Tack för alla frågor och synpunkter. Vi kommer att fortsätta att följa upp och sätta press på kommunerna så att de framöver sätter skolan först!

Moderator: Nu avslutar vi chatten om avtalet. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta Lärarförbundets medlemsservice.

  • Skapad 2015-11-17
Frågor & Svar