Lärarförbundet
Bli medlem

Nätverket Lärorik förskola

Nätverket Lärorik förskola har funnits sedan 2008 och bildades av Lärarförbundet för att stärka förskollärare i sin profession.

Nätverket har cirka 2-3 träffar per termin och syftet med träffarna är inledningsvis att vi ska ha möjlighet att prata, diskutera och lyfta professionsfrågor som är specifika för förskollärare. På träffarna diskuterar vi och delar med oss av inspirerande litteratur, projekt, lokala avtal, tips och idéer samt annat som sker ute i de verksamheter vi möter för att få till förändring i våra avdelningar. Nätverket anordnar även föreläsningar om aktuella ämnen.

Här är några av aktiviteterna som nätverket tidigare har arrangerat:

 • Stockholms lokalavdelning bjöd in två av forskarna bakom studien ”Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan” för att föreläsa kring detta ämne.
 • Pedagogisk utvecklingstid kopplat till förskolläraruppdraget – hur ser det ut i avdelningarna? Diskussion om lokala avtal, tips och idéer för att få till förändring i våra avdelningar.
 • Tips och idéer! Vi delar med oss av inspirerande litteratur, projekt och annat som sker ute i de verksamheter vi möter.

Kontakta din lokalavdelning om du är intresserad av att delta i nätverket.

Nätverket Lärorik förskola – hur det hela började

Lärarförbundets skolformsnämnd förskola startade upp det nationella Nätverket Lärorik förskola 2007.
Nätverken bestod då av förskollärare som var aktiva inom Lärarförbundets lokalavdelningar. Många av förskollärarna hade deltagit i ett projekt som Lärarförbundet haft tillsammans med fackförbundet Kommunal ”Den nya förskolan med kvalité i fokus”. Projektet var en del i förbundens samarbete kring Skollagskommitténs utredning ”Skollag för kvalité och likvärdighet (SOU 2202:121). Utredningen handlade om yrkesroller i förskolan och lärarnas ansvar inför kommande skollag som var på gång 2006.
Under 2006 var det politiska läget oroligt. Det fanns politiska partier som ville dela upp den svenska förskolan. Förskolan hamnade i gränslandet mellan familje- och utbildningspolitiken och det fanns tendenser till att fokusera på omsorg när det gällde barn under 3 år.
I oktober 2007 antog Lärarförbundets förbundsstyrelse strategier för en mer lärorik förskola. Syftet var att lyfta upp och opinionsbilda för att förskolan skulle ses som det bästa alternativet för barns utveckling och lärarande. Lärarförbundet skulle förmå att tydliggöra förskollärarnas yrkesroll och ansvar, förbättra förskolans arbetsorganisation och underlätta för lärarna själva att vara drivande i detta arbete.
 • Lärorik förskola hade fem fokusområden:
 • Alla barn ska möta utbildade lärare i förskolan
 • Alla förskolor skall omfattas av läroplanen och andra styrdokument (2007-2010
 • Alla förskolor behöver bra ledare (ny från 2010)
 • Förskolan behöver mer forskning
 • Förskolans arbetsorganisation måste utvecklas
 • Det ska vara attraktivt att arbeta i förskolan.
Nätverket Lärorik förskola arbetade med dessa fem fokusområden och de lokala nätverken drev frågorna lokalt. Stödmaterial togs fram till nätverken. Skolformsnämnden förskola samlade de regionala nätverken till en central träff en gång per år under senare delen av våren.
Lärorik förskola blev en viktig plattform i Lärarförbundets arbete med förskolan och nätverken var betydelsefulla i arbetet med att nå gemensamma framgångar och segrar åren framåt.
Förskolan blev en del i utbildningssystemet redan 1998 men efter 2011 omfattades skolformen av skollagen och förskolläraryrket blev även ett legitimationsyrke.
Många av nätverken fortsatte sitt arbete lokalt och på senare år har inte Lärarförbundet genomfört några centrala nätverksträffar.
Idag omfattas förskolan och förskollärarna av styrdokument och förskolan är första steget in i utbildningsystemet tack vare Lärarförbundets kamp, där de regionala nätverken varit betydelsefulla i opinionsarbetet.
Nu måste vi tillsammans arbeta för bättre villkor och förutsättningar för förskollärarna och förskolan. Nätverk är viktiga. Det är dags för en uppdatering av Lärorik förskola 2.0.
Historien visar att tillsammans kan vi få till förändringar.
 • Skapad 2020-01-09
 • Uppdaterad 2020-10-15
Frågor & Svar