Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarvikarie under din studietid

Många lärarstudenter jobbar under studietiden extra som lärarvikarie. Kanske får du jobba extra på den skolan du gjort VFU på? Lärarförbundet hjälper dig att hålla koll på dina rättigheter.

Det kan vara frestande att börja jobba så snart som möjligt efter att ha fått erbjudandet om vikariat från en arbetsgivare. Men lägg först lite tid på att läsa igenom anställningsavtalet och våga diskutera villkoren för just din anställning med den som anställer dig.

Tveka inte att kontakta Lärarförbundet för att diskutera anställningsavtalets innehåll. Det är alltid lättare att påverka innehållet innan avtalet är underskrivet.

Ditt anställningsavtal

Se till att få ett skriftligt anställningsavtal där alla villkor för din anställning finns med från din arbetsgivare innan du jobbar din första dag. Även muntliga avtal gäller, men vid en eventuell tvist är det ovärderligt att ha ett tydligt, skriftligt anställningsavtal, som tillsammans med eventuellt kollektivavtal och lag reglerar vad som gäller. Fråga även om det finns ett lokalt kollektivavtal hos arbetsgivaren och ta reda på om det finns arbetsplatsombud. Om något är oklart eller saknas på ditt avtal, skriv inte under utan be att din arbetsgivare förtydligar detta i avtalet.

Läs hela avtalet noggrant innan du skriver under. Ingår pedagogisk lunch? Får du betalt för planeringstiden?

Din lön

Vilken lön som är rätt för lärare skiljer sig mellan olika kommuner, huvudmän inom den privata sektorn eller staten. I vissa fall kan det vara aktuellt att du arbetar via bemanningsföretag. Fråga vem som är Lärarförbundets ombud på din arbetsplats, eller kontakta din avdelning, de har information om vilken lön du kan begära. Använd även gärna Lärarförbundets lönestatistik.

Pluggar du till lärare har du kompetens som andra lärarvikarier inte har. Dessutom vill arbetsgivaren gärna knyta till sig lärarstudenter för att sedan kunna rekrytera, vilket är extra relevant i tider av lärarbrist.

Tänk på att din lön bör vara högre ju längre du kommit i din utbildning, se därför till att din arbetsgivare väger in din utbildning (du kan få ut ett studieintyg via ditt lärosäte) och arbetserfarenhet vid din lönesättning.

Tänk också på att du inte ska acceptera en lägre lön bara för att det är ett vikariat. Eftersom det är en osäker och tillfällig anställningsform ska du snarare få mer betalt just därför.

Diskutera villkoren

Om du jobbar exempelvis jobbar några timmar på förmiddagen och några på eftermiddagen bör du få betalt för hela dagen, finns det andra förmåner som gratis lunch, ersättning för resor mellan olika skolor eller annat du tycker att du kan begära?

Ett par saker som är särskilt viktiga att begära är ett tydligt schema som inte enbart innehåller den tid du undervisar, utan som även innehåller andra relevanta arbetsuppgifter. Lyft gärna hur mycket tid du får lägga på planering och uppföljning i relation till undervisningstiden och be om att föra in det i anställningsavtalet. Som vikarie är det mycket angeläget att få klarhet kring vad som gäller i samband med lov, semester och eventuell ferie.

Dessa frågor blir oftast särskilt relevanta i samband med längre vikariat. Vad gäller för ersättning om du tillfälligt ska arbeta mer än överenskommet? Vilka försäkringar omfattas du av? Betalar arbetsgivaren in premier till tjänstepension?

Behovet av lärarvikarier är enormt i många kommuner i Sverige, du har på de flesta håll en unik möjlighet att förhandla villkoren för din anställning! Våga diskutera villkoren!

Lärarförbundet hjälper dig

Kontakta din avdelning, arbetsplatsombudet på din arbetsplats eller Lärarförbundet Kontakt om du har frågor om anställningsavtalet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här