Lärarförbundet
Bli medlem

Lärartätheten försämras i Sverige

Beräkningar utifrån offentlig statistik visar att skolor inte lyckas rekrytera lärare i samma utsträckning som eleverna ökar, vilket är en oroande utveckling. ”Lärartäthet spelar roll, inte minst för yngre elever och för elever i socioekonomiskt svaga områden." säger Johanna Jaara Åstrand till TT.

Nyligen fick 986 000 grundskoleelever sommarlov, så många elever har det inte varit på tio år, det skriver TT. Men även om lärarkåren nu också är rekordstor och att fyra av fem lärare har behörighet, lyckas det inte väga upp mot den stora inströmning av elever.

Lärarbristen gör sig påmind i hela grundskolan

Enligt de beräkningar som TT har tagit fram är förändringen i lärartätheten är marginell på riksnivå: antalet elever per lärare ökade från 12,1 till 12,2. Men det var den första försämringen på sex år och märktes tydligast i landets friskolor där snittet nu ligger på 13,2 elever. Totalt blev det en försämrad lärartäthet i 153 kommuner, och där den är sämst ligger den på 14,7 elever per lärare.

Regeringen har även lyft fram vikten av att eleverna ska få mer tid med sina lärare och en stor satsning för fler anställda i lågstadiet har redan inletts. Men siffrorna tyder på att lärartätheten försämrats även i de lägsta årskurserna, då det är svårt att hitta lärare.

”Mer personal som avlastar lärarna är jätteviktigt”

För att kunna möta den stora inströmningen av elever har grundskolorna anställt annan personal som fritidspedagoger, speciallärare och lärarassistenter. Här finns också en växande grupp studiehandledare som hjälper nyanlända elever på deras modersmål. Skolverkets offentliga statistik visar att dessa personalgrupper vuxit ordentligt, vilket har gjort att vuxentätheten i skolan har vuxit.

Men det räcker inte, säger Johanna Jaara Åstrand till TT:
- Mer personal som avlastar lärarna är jätteviktigt. Många lärare sitter fast i uppgifter som inte har med undervisning att göra, vilket skapar en enorm stress och är en delförklaring till att många lämnar yrket. Så mer personal kan bromsa utflödet - men det löser inte lärarbristen.


Källa: TT, Anna-Lena Wallström

  • Skapad 2016-06-29
Frågor & Svar