Lärarförbundet

Lärarstudentmötet

Som lärarstudent finns det många sätt att påverka sin utbildning och sitt framtida yrke. Ett av dem är att delta i Lärarförbundet Students årsmöte - Lärarstudentmötet (LSM). 2017:s upplaga av Lärarstudentmötet infaller den 1-3 december i Lärarnas hus i Stockholm.

Lärarstudentmötet 2017 är nu utlyst!

Idag, den första september, är det tre månader kvar till Lärarstudentmötet och enligt Lärarförbundet Students stadgar ska Lärarstudentmötet utlysas tre månader innan mötet. Lärarstudentmötet (eller LSM som det ofta kallas) samlar lärarstudenter som är medlemmar i Lärarförbundet från hela Sverige för att besluta om den politik som Lärarförbundet Student ska föra det kommande verksamhetsåret. Det är tre späckade dagar med spännande interaktioner, diskussioner och event!


När: den 1 december kl. 11.00 - 3 december kl. 16.00
Var: Lärarnas hus, Segelbåtsvägen 15, 102 26 Stockholm
Frågor: lararstudentmotet@lararforbundet.se


Anmälan av ombud

Alla studerandeinformatörer och lokala studerandekommittéer har nu mottagit ombudsfördelningen* inför möteshelgen den 1-3 december. Nu är det dags att söka upp din lokala studerandeinformatör och anmäla ditt intresse för att delta i utvecklingen av Lärarförbundet Students politik för verksamhetsåret 2018.

Studerandeinformatören anmäler ombuden till mailadressen lararstudentmotet@lararforbundet.se. Därefter får ombuden mer information om mötet och hur helgen kommer att se ut.

*Ombudsfördelningen avgör hur många personer med rösträtt som skickas till mötet från varje studieort.


Viktiga datum

4 september: Motionsdatabasen öppnar och det är dags att börja skriva motioner! Det är även dags att välja ombud i den lokala studerandekommittén samt nominera till den nationella kommittén. Varje studieort nominerar en ledamot och en suppleant.

13 oktober: Nu är det dags att bli klar med skrivandet då motionsdatabasen stänger.

27 oktober: Nu har ni i de lokala studerandekommittéerna valt vilka ni ska nominera till ledamot och suppleant i den nationella studerandekommittén, samt meddelat valberedningen vilka dessa är.

3 november: Är du intresserad av ett större förtroendeuppdrag i Lärarförbundet Student? Då ska du se till att din nominering är inne till valberedningen senaste den 3 november. Denna deadlinen gäller följande uppdrag: ordförande, vice ordförande, tre styrelseledamöter och två verksamhetsrevisorer.

8 november: Eran lokala studerandeinformatör att anmäla de ombud som ska åka till Lärarstudentmötet.

17 november: Nu är det dags att uppdatera mailen kontinuerligt! Handlingarna till mötet skickas ut till anmälda ombud - handlingarna innehåller bl.a. valberedningen förslag till näste verksamhetsårs styrelse samt nuvarande styrelses svar på inkomna motioner.

1-3 december: Äntligen är det dags! Kl. 11.00 fredagen den 1 december drar Lärarstudentmötet 2017 igång!


LSM-gudie

LSM-guiden är en folder som ger dig matnyttig information och kuriosa om hur det hela funkar och inom kort kommer LSM-guiden finnas tillgänglig för dig som ska åka som ombud till Lärarstudentmötet.


Lär dig mer om Lärarstudentmötet

Lärarstudentmötet (LSM) beslutar vilka frågor man ska arbeta med kommande år. Dessutom väljs en ny styrelse, kommitté, ordförande, vice ordförande och verksamhetsrevisorer.

Varje studieort är representerad

Varje studieort har rätt att skicka delegater från den lokala studerandekommittén utifrån hur många mandat orten har. Antalet mandat beror på antalet lärarstudenter på orten.

Lärarförbundet student 2

Alla kan motionera

Alla som är lärarstudenter och medlemmar i Lärarförbundet kan motionera. Den 1 september öppnar motionsdatabasen och då är det dags att sätta penna mot papper. Motionstiden löper från 1 september till den 13 oktober 2017.

Alla motioner som kommer in behandlas på Lärarstudentmötet. Det betyder att alla lärarstudenter kan påverka vad man ska prata om. Utifrån de motioner som kommit in beslutar Lärarstudentmötet vilken verksamhetsinriktning Lärarförbundet Student ska arbeta med det kommande verksamhetsåret i form av fokusfrågor.

Val till den nationella studerandekommittén

På Lärarstudentmötet väljs en nationell studerandekommitté. Alla lokala studerandekommittéer genomför val lokalt och nominerar sedan dessa två (en ordinarie ledamot samt en suppleant) till den nationella studerandekommittén.

För att vara valbar till Lärarförbundet Students styrelse krävs det att man också är nominerad som ordinarie ledamot till Studerandekommittén. Det är varje lokal studerandekommitté som nominerar till den nationella studerandekommittén.

Val av styrelse, ordförande och ledamöter

Varje lokal studerandekommitté föreslår vilka de vill se som ordinarie ledamot samt suppleant i den nationella studerandekommittén. Dessa väljs sedan på Lärarstudentmötet. För att bli nominerad till Lärarförbundet Students styrelse måste man nominerad ordinarie ledamot i studerandekommittén. För att bli nominerad till ordförande behöver man inte vara nominerad som ordinarie ledamot utan till det räcker att man är studerandemedlem i Lärarförbundet. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt tre ledamöter.

Alla medlemmar kan skicka in nominering av ordförande, vice ordförande, styrelse samt verksamhetsrevisorer.

Golvnominering på mötet

Vid själva Lärarstudentmötet är det också möjligt att nominera någon annan eller sig själv till styrelse och ordförande - en så kallad golvnominering.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här