Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarstudentmötet - Du kan påverka lärarutbildningen och lärarprofessionen nu!

Som lärarstudent finns det många sätt att påverka sin utbildning och sitt framtida yrke. Ett av dem är att delta i Lärarförbundet Students årsmöte - Lärarstudentmötet (LSM), som äger rum i slutet av vårterminen.

Är du lärarstudent och medlem i Lärarförbundet? Vill du påverka din lärarutbildning?

Då är detta den givna plattformen för dig. Här kommer du få utlopp för alla dina diskussionsdrömmar! Vi kommer att vrida och vända på argument tills mötet tillsammans enas om en väg framåt. Lärarstudentmötet bjuder på tre dagar med snack om lärarutbildning, möten med lärarstudenter från hela Sverige och härliga sociala sammanhang som är unika i sitt slag. Under dagarna tas beslut om handlingsplan för kommande år och val av ny nationell styrelse.

Den lokala studerandeinformatören och studentombuden har koll på läget

Har du frågor om Lärarstudentmötet är du alltid välkommen att höra av dig till den lokala studerandeinformatören som finns vid just ditt lärosäte! Hen kan koppla ihop dig med studentombuden och den lokala studerandekommittén som finns på lärosätet.

Hör av dig till valberedningen!

Är du sugen på ett förtroendeuppdrag i Lärarförbundet Student? Kanske lite nyfiken på hur det går till när någon blir nominerad till styrelsen? Då ska du höra av dig till Lärarförbundet Students valberedning. Läs mer om nominerings- och valprocessen här.

Mejla till valberedning på susanna.eriksson@student.lararforbundet.se

Vad händer på årets Lärarstudentmöte?

Under LSM kommer det att hända många intressanta saker! Lärarstudenter från hela Sverige diskuterar lärarutbildningar och Lärarförbundet Students framtid. Fler detaljer kring program uppdateras snart.

LSM-guide

LSM-guiden ger dig matnyttig information och kuriosa om hur det hela funkar. LSM-guiden kommer finnas tillgänglig för dig som ska åka som ombud till Lärarstudentmötet.

Lär dig mer om Lärarstudentmötet

Lärarstudentmötet (LSM) beslutar vilka frågor vi ska arbeta med kommande år. Dessutom väljs en ny styrelse, ordförande, vice ordförande och verksamhetsrevisorer.

Varje studieort är representerad

Varje studieort har rätt att skicka ombud från den lokala studerandekommittén utifrån hur många mandat orten har. Ombudsfördelningen beror på antalet lärarstudenter på orten och det är din lokala studerandeinformatör, studentombud och/eller kommitté som har koll på läget.

Alla kan motionera

Pga tekniska problem så har det visat sig att motionsdatabasen inte fungerar som den ska och vi beklagar självklart detta. Ni ombeds att maila in era motioner så fort som möjligt till adress: studentmotioner.lsm@lararforbundet.se

Alla motioner som kommer in behandlas på Lärarstudentmötet. Det betyder att alla lärarstudenter kan påverka vad man ska prata om. Utifrån de motioner som kommit in beslutar Lärarstudentmötet vilken verksamhetsinriktning Lärarförbundet Student ska arbeta med det kommande verksamhetsåret i form av fokusfrågor.

Val av styrelse, ordförande och ledamöter

På Lärarstudentmötet väljs en nationell styrelse som består av:

  • sju ledamöter
  • en ordförande
  • en vice ordförande

Alla medlemmar kan skicka in nominering av ordförande, vice ordförande, styrelse samt verksamhetsrevisorer.

Så går nomineringarna till

Alla studerandemedlemmar i Lärarförbundet Student kan både nominera och bli nominerade till en post i styrelsen, valberedningen eller som verksamhetsrevisor.

För att nominera någon behöver du börja med att kontrollera att personen är intresserad av den post du vill nominera hen till. Om så är fallet kan du börja skriva en nominering. I Lärarförbundet Student är det praxis att inte nominera sig själv till förtroendeposter.

Om du är intresserad av att bli nominerad kan du be en studerandemedlem du känner att skriva en nominering.

En nominering bör innehålla:

  • Den nominerades namn, e-postadress, vilket lärosäte hen studerar vid och vilken lärarutbildning hen läser
  • Vilket förtroendeuppdrag personen nomineras till
  • En kort sammanfattning av personens engagemang i Lärarförbundet Student
  • En motivering till varför personen är lämplig till uppdraget, till exempel genom en beskrivning av personens egenskaper, kvaliteter och erfarenheter

Alla studerandemedlemmar är valbara och har nomineringsrätt till posterna ordförande, vice ordförande, styrelseledamot och verksamhetsrevisor.

Golvnominering på mötet

Vid själva Lärarstudentmötet är det också möjligt att nominera någon annan eller sig själv till styrelse och ordförande - en så kallad golvnominering.

  • Skapad 2014-09-11
  • Uppdaterad 2021-02-02
Frågor & Svar