Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarstudenmötet – så funkar det

Lärarstudentmötet (LSM) är Lärarförbundet students årsmöte. Här beslutas vilka frågor vi ska arbeta med kommande år. Dessutom väljs en ny styrelse, ordförande, vice ordförande och verksamhetsrevisorer.

I år hålls LSM den 3-5 juni på Lidingö

Alla medlemmar i Lärarförbundet Student är välkomna. Vi bjuder på resa, boende och mat. Lärarstudentmötet 2022.

Hör av dig till valberedningen

Är du sugen på ett förtroendeuppdrag i Lärarförbundet Student? Kanske lite nyfiken på hur det går till när någon blir nominerad till styrelsen? Då ska du höra av dig till Lärarförbundet Students valberedning via Mathilda Hermansson, mathilda.hermansson@student.lararforbundet.se.


Varje studieort är representerad

Varje studieort har rätt att skicka ombud från den lokala studerandekommittén utifrån hur många mandat orten har. Ombudsfördelningen beror på antalet lärarstudenter på orten och det är din lokala studerandeinformatör, studentombud och/eller kommitté som har koll på läget.

Lämna in en motion

Mejla din motion till studentmotioner.lsm@lararforbundet.se. Alla motioner som kommer in behandlas på Lärarstudentmötet. Det betyder att alla lärarstudenter kan påverka vad vi ska prata om.

Utifrån de motioner som kommit in beslutar Lärarstudentmötet vilken verksamhetsinriktning Lärarförbundet Student ska arbeta med det kommande verksamhetsåret i form av fokusfrågor.Val av styrelse, ordförande och ledamöter

På Lärarstudentmötet väljs en nationell styrelse som består av:

  • sju ledamöter
  • en ordförande
  • en vice ordförande.

Alla medlemmar kan skicka in nominering av ordförande, vice ordförande, styrelse samt verksamhetsrevisorer.

Så går nomineringarna till

Alla studerandemedlemmar i Lärarförbundet Student kan både nominera och bli nominerade till en post i styrelsen, valberedningen eller som verksamhetsrevisor.

Fram till och med den 3 maj kl 18:00 kan du nominera din kandidat eller dig själv genom att mejla valberedningstudent@lararforbundet.se.

För att nominera någon behöver du börja med att kontrollera att personen är intresserad av den post du vill nominera hen till. Om så är fallet kan du börja skriva en nominering. I Lärarförbundet Student är det praxis att inte nominera sig själv till förtroendeposter.

Om du är intresserad av att bli nominerad kan du be en studerandemedlem du känner att skriva en nominering.

En nominering bör innehålla:

  • Den nominerades namn, e-postadress, vilket lärosäte hen studerar vid och vilken lärarutbildning hen läser.
  • Vilket förtroendeuppdrag personen nomineras till.
  • En kort sammanfattning av personens engagemang i Lärarförbundet Student.
  • En motivering till varför personen är lämplig till uppdraget, till exempel genom en beskrivning av personens egenskaper, kvaliteter och erfarenheter.

Alla studerandemedlemmar är valbara och har nomineringsrätt till posterna ordförande, vice ordförande, styrelseledamot och verksamhetsrevisor.

Golvnominering på mötet

Vid själva Lärarstudentmötet är det också möjligt att nominera någon annan eller sig själv till styrelse och ordförande – en så kallad golvnominering.

Har du frågor om Lärarstudentmötet?

Hör av dig till din lokala studerandeinformatör. Hen kan koppla ihop dig med studentombuden och den lokala studerandekommittén som finns på lärosätet.

  • Skapad 2014-09-11
  • Uppdaterad 2022-04-04
Frågor & Svar