Lärarförbundet

Ta chansen och åk på Lärarstudentmötet

Som lärarstudent finns det många sätt att påverka sin utbildning och sitt framtida yrke. Ett av dem är att delta i Lärarförbundet Students årsmöte - Lärarstudentmötet (LSM). 2018:s upplaga av Lärarstudentmötet infaller den 7-9 december i Lärarnas hus i Stockholm.

Är du lärarstudent? Är du medlem i Lärarförbundet? Vill du påverka din lärarutbildning?

Då är detta den givna plattformen för dig. Här kommer du få utlopp för alla dina diskussionsdrömmar! Vi kommer att vrida och vända på argument tills mötet tillsammans enas om en väg framåt. Lärarstudentmötet bjuder på tre dagar med snack om lärarutbildning, möten med lärarstudenter från hela Sverige och härliga sociala sammanhang som är unika i sitt slag.

Den lokala studerandeinformatören har koll på läget

Anmälan till Lärarstudentmötet görs via den lokala studerandeinformatören så ta kontakt med hen som finns vid just ditt lärosäte! Hen kommer att hjälpa dig med anmälan till mötet och kan koppla ihop dig med den lokala studerandekommittén som finns på lärosätet.

Via länken ovan hittar du en lista på studerandeinformatörer på samtliga studieorter och där kan du hitta den studerandeinformatören som finns på ditt lärosäte. Ta kontakt och hör efter om möjligheterna att åka!

Viktiga datum som ska in i kalendern


7 september

Kallelse till Lärarstudentmötet 2018 skickas ut till de lokala studerandekommittéerna och studerandeinformatörerna. Det är också dags för er i den lokala kommittén att rösta fram två personer som ska nomineras till den nationella studerandekommittén (en ledamot och en suppleant).

19 september

Nu är det dags att greppa pennan och börja skriva motioner till Lärarstudentmötet. Motionsdatabasen är öppen under en månad, 19 september till 19 oktober.

19 oktober

Motionsdatabasen stänger och Lärarförbundet Students styrelse bereder inkomna motioner.

2 november

Nu är det nomineringsstopp till den nationella studerandekommittén och de som har nominerats till ledamöter i den nationella studerandekommittén är nu valbara till styrelsen (vice ordförande och tre ledamöter).

Du kan alltid kandidera eller nominera studerandemedlemmar till ordförandeposten eller till verksamhetsrevisorer (två poster).

9 november

Nu är det nomineringsstopp till styrelsens uppdrag:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Tre ledamöter

14 november

Sista dagen för att anmäla ombud till Lärarstudentmötet! Om du inte pratat med din studerandeinformatör och lokala studerandekommitté är det hög tid att göra det. Grabba tag i telefonen och börja knappa.

Och till två verksamhetsrevisorer.

23 november

Nu är det dags att uppdatera mejlen! Handlingarna till mötet skickas ut och innehåller bl.a. styrelsens svar på inkomna motioner och valberedningens förslag till nästa års styrelse.

7-9 december

Nu händer det! Kl. 11.00 fredagen den 7 december drar Lärarstudentmötet 2018 igång!

Hör av dig till lararstudentmotet@lararforbundet.se om du har frågor om processen framåt!

Lärarstudentmötet pågår till den 9 december kl. 15.00 i Lärarnas hus på Stora Essingen, Segelbåtsvägen 15, 102 26 Stockholm

LSM-gudie

LSM-guiden är en folder som ger dig matnyttig information och kuriosa om hur det hela funkar. LSM-guiden kommer finnas tillgänglig för dig som ska åka som ombud till Lärarstudentmötet.


Lär dig mer om Lärarstudentmötet

Lärarstudentmötet (LSM) beslutar vilka frågor man ska arbeta med kommande år. Dessutom väljs en ny styrelse, kommitté, ordförande, vice ordförande och verksamhetsrevisorer.

Varje studieort är representerad

Varje studieort har rätt att skicka delegater från den lokala studerandekommittén utifrån hur många mandat orten har. Antalet mandat beror på antalet lärarstudenter på orten.

Lärarförbundet student 2

Alla kan motionera

Alla som är lärarstudenter och medlemmar i Lärarförbundet kan motionera. Den 1 september öppnar motionsdatabasen och då är det dags att sätta penna mot papper. Motionstiden löper från 1 september till den 13 oktober 2017.

Alla motioner som kommer in behandlas på Lärarstudentmötet. Det betyder att alla lärarstudenter kan påverka vad man ska prata om. Utifrån de motioner som kommit in beslutar Lärarstudentmötet vilken verksamhetsinriktning Lärarförbundet Student ska arbeta med det kommande verksamhetsåret i form av fokusfrågor.

Val till den nationella studerandekommittén

På Lärarstudentmötet väljs en nationell studerandekommitté. Alla lokala studerandekommittéer genomför val lokalt och nominerar sedan dessa två (en ordinarie ledamot samt en suppleant) till den nationella studerandekommittén.

För att vara valbar till Lärarförbundet Students styrelse krävs det att man också är nominerad som ordinarie ledamot till Studerandekommittén. Det är varje lokal studerandekommitté som nominerar till den nationella studerandekommittén.

Val av styrelse, ordförande och ledamöter

Varje lokal studerandekommitté föreslår vilka de vill se som ordinarie ledamot samt suppleant i den nationella studerandekommittén. Dessa väljs sedan på Lärarstudentmötet. För att bli nominerad till Lärarförbundet Students styrelse måste man nominerad ordinarie ledamot i studerandekommittén. För att bli nominerad till ordförande behöver man inte vara nominerad som ordinarie ledamot utan till det räcker att man är studerandemedlem i Lärarförbundet. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt tre ledamöter.

Alla medlemmar kan skicka in nominering av ordförande, vice ordförande, styrelse samt verksamhetsrevisorer.

Golvnominering på mötet

Vid själva Lärarstudentmötet är det också möjligt att nominera någon annan eller sig själv till styrelse och ordförande - en så kallad golvnominering.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här