Lärarförbundet

Lärarstudenternas kurs mot en ännu bättre lärarutbildning

Över 3000 lärarstudenter deltog i Lärarförbundets medlemsdialog för att säga sitt om lärarutbildningens och skolans framtid. Lärarstudenterna ger oss tydliga svar om vad som behöver förändras för att lärarutbildningen kan bli ännu bättre.

Lärarförbundet genomförde medlemsdialogen Rätt kurs – för skolan och läraryrket under våren 2017. Medlemsdialogen fungerar som ett startskott inför Lärarförbundets kongress 2018.

Till detta utvecklades en specifik medlemsdialog för lärarstudenter i form av en tre minuter lång digital dialog. Frågorna formulerades med ambitionen att vara så enkla, öppna, vardagsnära och framåtsyftande som möjligt.

Bland de svarande finns lärarstudenter från de flesta utbildningsinriktningarna. Ungefär 2100 av 3000 svarande är blivande förskollärare, gymnasielärare och grundskollärare.

Den samlade rösten i dialogen är tydlig

Lärarstudenter är generellt nöjda med sin utbildning men talar i klarspråk om vad som behöver bli bättre. Tre tydliga punkter framkom:

1. Starkare koppling mellan teori och praktik.

2. Mer undervisning om ledarskap och konflikthantering.

3. Mer undervisning i ämnesdidaktik.

Läs hela rapporten här.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här