Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarnas yrkesetiska råd

Lärarnas yrkesetiska råd ska arbeta för att lärare bär, befäster och breddar ett demokratiskt synsätt i sin yrkesutövning.

Det yrkesetiska rådet uttalar sig självständigt i yrkesetiska spörsmål. Rådet har en främjande, stödjande och rådgivande roll gentemot lärarkåren genom att:

  • uppmuntra till kontinuerlig yrkesetisk diskussion och främja ett yrkesetiskt förhållningssätt
  • belysa och analysera yrkesetiska dilemman och därigenom bidra till att etablera "god lärarsed"
  • ge råd och stöd till lärare som kontaktar rådet i yrkesetiskt svåra situationer
  • bidra till framväxten av ett yrkesspråk.

Egen webbplats

På webbplatsen lararesyrkesetik.se kan du läsa mer om yrkesetik, det yrkesetiska rådet och diskutera de etiska aspekterna av läraryrket med andra lärare.

  • Skapad 2014-02-04
  • Uppdaterad 2018-03-06
Frågor & Svar