Lärarförbundet
Information om covid-19 för lärare och skolledare (uppdateras löpande) →
Bli medlem

Lärarnas yrkesetiska råd

Lärarnas yrkesetiska råd ska arbeta för att lärare bär, befäster och breddar ett demokratiskt synsätt i sin yrkesutövning.

Det yrkesetiska rådet uttalar sig självständigt i yrkesetiska spörsmål. Rådet har en främjande, stödjande och rådgivande roll gentemot lärarkåren genom att:

  • uppmuntra till kontinuerlig yrkesetisk diskussion och främja ett yrkesetiskt förhållningssätt
  • belysa och analysera yrkesetiska dilemman och därigenom bidra till att etablera "god lärarsed"
  • ge råd och stöd till lärare som kontaktar rådet i yrkesetiskt svåra situationer
  • bidra till framväxten av ett yrkesspråk.

Egen webbplats

På webbplatsen lararesyrkesetik.se kan du läsa mer om yrkesetik, det yrkesetiska rådet och diskutera de etiska aspekterna av läraryrket med andra lärare.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här