Lärarförbundet
Bli medlem

​Lärarnas utveckling i fokus på internationellt toppmöte

Johanna Jaara Åstrand deltar i utbildningspolitiskt toppmöte i Berlin. Fokus på mötet är lärares professionella utveckling och hur vi skapar förutsättningar för högkvalitativ undervisning och bättre studieresultat.

Johanna Jaara Åstrand deltar i utbildningspolitiskt toppmöte i Berlin. Fokus på mötet är lärares professionella utveckling och hur vi skapar förutsättningar för högkvalitativ undervisning och bättre studieresultat.

Den 3-4 mars deltar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i det internationella forumet The International Summit on the Teaching Profession, ISTP. På mötet samlas lärarfack, lärarrepresentanter och regeringar från 21 länder, tillsammans med OECD:s experter på utbildningsfrågor.

Årets tema på ISTP är lärares professionella utveckling och hur vi skapar förutsättningar för högkvalitativ undervisning och bättre studieresultat. Det här är inte bara utmaningar för Sverige, utan även globalt. Genom att mötas över nationsgränser och samla ledande aktörer på utbildningsområdet skapas en unik arena för dialog och diskussion.

Sveriges representanter

Från Sverige deltar, förutom Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, utbildningsminister Gustav Fridolin, Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Björn Åstrand, dekan vid Karlstad Universitet.

Mötet, som är det sjätte i ordningen, äger rum i Berlin. En viktig fråga på mötet är nyanländas etablering i skolan.

- Sverige har viktiga erfarenheter att dela med sig av, inte minst när det handlar om hur läraryrket kan fortsätta uppvärderas samtidigt som skolan rustas för att ge alla nyanlända den utbildning de behöver och har rätt till, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

På 2015 års möte enades den svenska delegationen om följande prioriteringar (på engelska)

  • Attract and retain highly-qualified and -certified teachers and school leaders by offering attractive incentives and good working conditions, which enables teachers to use their time for high-quality education, increased teacher influence and support for collaborative learning.
  • Continue discussions with stakeholders to develop a national structure for teacher continuous professional development.
  • Involve teachers in educational research and establish structures to provide for easily accessed, validated information for innovative and high-quality teaching.
  • Develop a national strategy for digitalization in schools, including an action plan
  • Skapad 2016-03-02
Frågor & Svar