Lärarförbundet
Bli medlem

Kommunala avtalet som vände lärarnas löneutveckling

Det kommunala löneavtalet har sedan 2012 gett lärarna som grupp högre löneökningar än andra yrken. Avtalet har varit en viktig del i arbetet för att minska lönegapet till andra högskoleutbildade yrken.

De senaste åren, och avtalen, har det inte funnits några centralt beslutade löneökningar i avtalen, medan de två första åren i avtalet som slöts 2012 hade sådana. Ända sedan dess har lärare haft en riktigt bra löneutveckling. Varje år har lärare fått ett högre löneutfall än arbetsmarknaden i stort. Sedan 2012 har var fjärde lärare fått en löneökning på minst 10 000 kronor i månaden.

Sett över tid har löneökningarna för kommunalt anställda lärare som grupp i genomsnitt varit klart högre än det så kallade "Märket" (den nedersta linjen i figuren), men också klart högre än vad Medlingsinstitutet redovisar som utfallet på arbetsmarknaden (den mittersta linjen).

I lärarnas löner ingår även pengarna från både den statliga förstelärarreformen och det statliga lärarlönelyftet, men även om dessa räknas bort så har de kommunala lärarlönerna ökat mer än lönerna i stort på arbetsmarknaden. Lärarlönelyftet skapar en topp 2016, men även utan satsningen ökar lönerna mer än arbetsmarknaden i övrigt.

Avtalet HÖK 12 har också haft en gynnsam påverkan på lärarnas löner i förhållande till den genomsnittliga lönen för andra yrkesgrupper med minst treårig högskoleutbildning.

När det är större efterfrågan på lärare än tillgång, då har vi större nytta av att inte ha en återhållande siffra, för med siffra så blir det samma siffra som för alla andra på arbetsmarknaden. Om och när villkoren för lärare blir så bra att förhållandet vänder, att tillgången är större än efterfrågan, ja då måste vi ha en siffra som garanterar löneökningstakten eftersom marknaden i det läget kommer trycka ned löneökningstakten. Industrisektorn påverkar svensk ekonomi i stor utsträckning. Sedan 90-talet har man därför låtit den sektorn, med det så kallade "Märket" vara normen för hela arbetsmarknadens löneökningar. Att ha garanterade nivåer riskerar därför i lärares fall att fungera som en begränsning.

  • Skapad 2015-11-17
  • Uppdaterad 2021-04-09
Frågor & Svar