Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarna nekas specialpedagogiskt stöd till eleverna

Hälften av lärarna uppger att elever i behov av särskilt stöd av speciallärare eller specialpedagog inte får stöd trots att läraren uppmärksammat behovet. Det visar Lärarförbundets undersökning. -Det är ett misslyckande för hela samhället, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de behöver. En ny rapport från Lärarförbundet visar dock att omkring hälften av lärarna uppger att eleverna sällan eller aldrig får stöd av speciallärare eller specialpedagog, trots att läraren påpekat behovet.

- Ingen elev ska nekas särskilt stöd på grund av resursbrist. Det är ett misslyckande för hela samhället. Att eleverna får det stöd de behöver är en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra resultaten och Sveriges placering i Pisa-studien, säger Lärarförbundet ordförande Eva-Lis Sirén.

Enorm stress för lärarna

Inte ens i fyra procent av de fall när elever behöver stöd bedömer lärarna att skollagens krav är säkert uppfyllda.

- Lärarna utsätts för en enorm stress när de tvingas tänja på gränser som inte ens borde existera. Man får inte förutsättningar att tillgodose alla elevers behov. Resultatet blir förödande för både lärare och elever, säger Eva-Lis Sirén.

1 200 fler behövs

Skolan skriker efter fler speciallärare och specialpedagoger och det kommer att behöva rekryteras 1 200 varje år. Trots det är söktrycket till utbildningen lågt. Hösten 2013 gick det 1,2 respektive 1,5 förstahandssökande på varje plats till speciallärar- respektive specialpedagogutbildningarna.

- Lärarkrisen är redan här när det handlar om de här specifika lärargrupperna. Ska vi lyckas rekrytera fler måste regeringen göra en särskild satsning på speciallärares och specialpedagogers löner, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet kräver

  • Dubbelt så många examinerade speciallärare/specialpedagoger.
  • Stärk elevers rätt till examinerade speciallärare/pedagoger i skollagen.
  • Gör en särskild satsning på speciallärares/pedagogers löner.
  • Skapad 2014-02-23
Frågor & Svar