Lärarförbundet
VIKTIG INFORMATION OM FAKTUROR
Månadsfakturor och påminnelser har på grund av tekniska problem inte gått i väg i tid. Vi ber om ursäkt för det som hänt och gör allt vi kan för att rätta till felen.
Du behöver inte höra av dig till oss. Fakturan skickas så snart det är möjligt och förseningen kommer inte påverka ditt medlemskap eller din försäkring. Läs mer →
Bli medlem

Lärarlönelyftet – så fördelas 3 miljarder till höjda löner

Lärarlönelyftet är en statlig lönesatsning. Regeringen har beslutat att fördela tre miljarder kronor årligen för att höja omkring 60 000 lärares löner. Här får du svar på dina frågor om lärarlönelyftet.

Vad är lärarlönelyftet?

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka lönerna hos lärare i skolan, förskolan och på fritidshemmen. Satsningen är totalt cirka tre miljarder kronor årligen med start den 1 juli 2016. Det räcker till löneökning för ungefär en tredjedel av lärarna i Sveriges grund- och gymnasieskolor. Exakt hur många beror på löneökningarnas storlek som i genomsnitt ska vara 2 500 till 3 500 kronor i månaden. Den individuella ökningen kan vara både högre och lägre.

Skolverket betalar ut bidrag till skolans huvudmän, det vill säga kommuner och ansvariga för fristående skolor. Hur stort bidrag en arbetsgivare kan få baseras på antalet elever i huvudmannens skolor. Det är sedan huvudmannen som avgör vilka lärare som ska få höjd lön.

Vill du veta kriterierna för lärarlönelyftet och vilka lärare som omfattas kan du läsa det hos Skolverket.

Kan jag få pengar från lärarlönelyftet?

Det beror på. Dels måste du uppfylla de objektiva kriterier som finns, till exempel att du ska ha lärarlegitimation (eller vara en sådan lärare som jämställs med legitimerade lärare enligt skollagen, t ex tillsvidareanställd modersmålslärare). Dels ska du jobba, främst med undervisning i de skolformer som förordningen omfattar som förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller fritidshem. En del av bidraget kan också gå till legitimerade förskollärare i förskola om huvudmannen har verksamhet i någon av de ovan nämnda skolformerna.

Sedan är det huvudmannen som bedömer om du når upp till övriga kriterier, att du är en särskilt skicklig lärare och att du t ex har utvecklat undervisningen. Hur den bedömningen sker beslutas lokalt och Lärarförbundet anser att det ska ske efter förhandling mellan oss och arbetsgivaren.

Vilka kan inte få pengar från lärarlönelyftet?

Lärare i vuxenutbildning, lärare på musik- och kulturskolan, lärare på högskola och förskollärare som jobbar på förskolor vars huvudmän endast har förskolor, är exempel på lärare som inte omfattas av Lärarlönelyftet.

Kan jag som är lärare påverka om jag får pengar?

Din avdelning ska föra diskussioner om det här med din arbetsgivare. Kontakta din avdelning om du vill veta mer hur arbetet går och vad som gäller i just din kommun eller hos din arbetsgivare.

Eftersom bidraget ska bekosta löneökningar anser Lärarförbundets att det i våra löneavtal beskrivs hur löneöversyner ska hanteras. Individuell lönesättning ska enligt Lärarförbundets löneavtal ske efter lönesamtal. De kriterier som gäller för lärarlönelyftet handlar om verksamheten i skolan, med eleverna och din insats som lärare. Då är det viktigt att fördelningen sker på tydliga grunder och efter samtal med din närmaste chef. Det gäller oavsett varifrån pengarna kommer.

Tillsammans i avdelningen eller på arbetsplatsen är det viktigt att ni försöker påverka hur det här ska gå till så att sådana samtal genomförs, med god kvalitet.

När kan man få pengar om man får ta del av lärarlönelyftet?

Bidraget kan rekvireras från 1 juli 2016. Förmodligen kommer de som får ta del av löneökningarna få pengarna retroaktivt från 1 juli, men det är ingen självklarhet.

Senast den 1 november 2016 ska ha huvudmännen ha skickat in till Skolverket vilka lärare som får ta del av lärarlönelyftet.

Hur länge får man pengarna?

Lärarförbundet anser att det ska vara permanenta löneökningar. Det är viktigt för att stärka bilden av att lärare är ett framtidsyrke. Detsamma säger utbildningsminister Gustaf Fridolin.

Men trots att två regeringar talat om att de statliga satsningarna på höjda lärarlöner ska fortsätta, väljer alltför många huvudmän att inte öka lönerna tillsvidare. Lärarförbundet jobbar för att alla löneökningar ska vara permanenta.

Kan jag som förstelärare ta del av lärarlönelyftet?

Ja, det kan du. Det är huvudmannen, alltså arbetsgivaren, som bestämmer om och i så fall hur förstelärare ska ingå. Vissa har valt att ha det så, andra inte.

Tycker Lärarförbundet att lärarlönelyftet är en bra idé?

Lärare har som grupp för låga löner. Lärarlönelyftets bakgrund är att regeringen ser att arbetsgivarnas uppvärdering av lärares löner går för långsamt och att även staten har ett ansvar för skolans kvalitet. Alla insatser som bidrar till att öka lärares löner är positiva även när vi har synpunkter på hur de utformas.

Att mer än 70 000 lärare genom karriärstegsreformen och lärarlönelyftet fått en välbehövlig löneökning är ett bra första steg. Men uppvärderingen måste fortsätta och nå fler lärare och grupper av lärare. Det arbetar Lärarförbundet vidare för att förverkliga, på flera olika sätt.

Kommentarer:

Sonja
Sonja Stranne

Hej. Var hittar jag information om hur många kommuner som gett extra pengar i samband med LLL.

 • Skapad 2017-01-30 11:15
Sonja

Om Sonja Stranne

Jag är Grundskollärare med svenska, svenska som andraspråk, matematik och SO - ämnen som inriktning. Att vara fackligt engagerad är en självklarhet då jag ser arbetstagarens viktiga roll för arbetsmiljöfrågor och professionsutveckling.

Linda
Linda Jerand
Svar till Sonja Stranne

Hej Sonja! Det finns ett antal kommuner som har valt att skjuta till extra pengar i samband med lärarlönelyftet och gjort så kallade lokala lärarlönelyft. Ett antal av dessa kommuner har vi samlat på sidan som jag länkar till här. Dock har det tillkommit ett par kommuner i slutet av förra året och i början av detta som vi inte har hunnit uppdaterat om på sidan, som exempelvis Södertälje: https://storify.com/Lararforbundet/lararlonelyftet Hälsningar Linda, webbredaktör på Lärarförbundet.

 • Skapad 2017-02-07 13:38
Leif
Leif Svensson

Hur kan man som förbund stödja en sådan reform? Visst är det bra med höjda löner men inte till vilket pris som helst!

 • Skapad 2016-11-02 19:56
Leif

Om Leif Svensson

4-9 SO lärare på Elin Wägnerskolan i Växjö

Robban
Robban Nilsson
Svar till Leif Svensson

Hur kan man som förbund tacka nej till att mer än 60 000 lärare får en löneökning på i snitt 2500-3000 kr?

Lärarförbundets har arbetat för satsningar på lärarlönerna. Vi påverkade inför beslutet så att fler kunde omfattas. Vi betonade att den statliga satsningen i sig inte skulle räcka och att huvudmännen måste komplettera med egna satsningar och ta ansvar för att resultatet som helhet skulle gå att förklara och förstå.

Regeringen tar beslut utan att behöva godkännande av oss och huvudmännen har i många fall misslyckats i hanteringen av de statliga pengarna som en del av lönebildningen.

Om vi väljer att säga nej till den uppvärdering som inte sker för alla grupper och alla lärare hos alla huvudmän samtidigt, kommer sannolikt ingen uppvärdering ske. Det ser inte Lärarförbundet som ett alternativ och inte heller vårt uppdrag från kongressen.

 • Skapad 2016-11-03 18:59
Yvonne
Yvonne Brandberg

Lärarlönelyftet=lärarsplittring Detta att några lärare får en större summa i lönelyft, som förstelärare och nu lärarlönelyftet, är ett fördärv för lärarkåren. Vi behöver vara enade för att bli starka i vårt utsatta yrke. Detta gör att vi splittras och tittar snett på varandra. Genomför högre lön till alla. Nu är vi många trogna lärare som älskar vårt jobb men som slokar med huvudet efter denna orättvisa.

 • Skapad 2016-10-22 07:42
Yvonne

Om Yvonne Brandberg

Arbetar på Pluggparadiset i Storvreta.

Anonym
Anonym

Hos oss valde chefen ge lyftet till en kollega som ska gå i pension om ett halvår. För att på det sättet få upp pensionen. Var inte tanken få duktiga lärare stanna kvar i yrket?

 • Skapad 2016-09-30 15:41
Anonym
Anonym

Blir det inte underligt på en förskoleavdelning om den ena förskolläraren har 2500-3500 kr mer i lön ?? Tror inte det främjar samarbetet och arbetsglädjen ! Uppvärdera alla förskollärare istället !

 • Skapad 2016-08-29 15:53
Christian
Christian Haglund

Läraralyftet fast bara till vissa lärare. Som yrkesvux lärare inom svets känner jag verkligen hur statusen på mitt yrke har ökat .....
Grattis till alla ni som är lärare för det är uppenbarligen inte alla som är det.

 • Skapad 2016-08-23 10:22
Robban
Robban Nilsson

Vem som får en ökning, varför och när, avgörs i stor utsträckning lokalt. För att få reda på vad som gäller på din arbetsplats, kontakta din arbetsgivare, ditt ombud eller Lärarförbundets avdelning nära dig.

 • Skapad 2016-08-02 16:11
Robban
Robban Nilsson

Det var en spännande fråga men inte helt lätt att förstå men tolkar jag den rätt är det första gången jag hört att man inte får ha för låg lön för att få en löneökning... Anser din arbetsgivare att man måste ha en viss lön för att vara en särskilt "kvalificerad lärare"?
Robban Nilsson, ombudsman

 • Skapad 2016-06-16 10:34
Anonym
Anonym

I vår kommun har man lagt till lönekravet på minst 28700kr/mån innan man ska kunna komma ifråga för dessa ovanstående kriterier. Är det så i alla kommuner?

 • Skapad 2016-06-13 20:54
Robban
Robban Nilsson

Om du arbetar i en skolform som omfattas och är legitimerad eller motsvarande kräver ju inte någon bedömning. Men hur stor del av din tjänst som du undervisar, om du är särskilt kvalificerad och i vilken utsträckning du uppfyller de fyra formulerade kriterierna är ju alla i någon mån en bedömningsfråga.

Genomförandet utformas lokalt. Det bör ske så att alla som kan omfattas, även de som inte får en löneökning, blir en del av processen. Alla bör veta på vilka grunder pengarna fördelas hos den egna arbetsgivaren, och förstå varför man får eller inte får en löneökning genom Lärarlönelyftet.

Vissa arbetsgivare använder ett ansökningsförfarande. De kriterier som enligt förordningen ska användas är sådana att din bör ha koll på hur du uppfyller dem. Att varje lärare har tillfälle att ge sin bild är bra men om en utebliven "ansökan" innebär att en "särskilt kvalificerad lärare" bara därför blir utan löneökning, är det inte rimligt.

Svaret på hur det ska gå till hos just din arbetsgivare får du från arbetsgivaren eller Lärarförbundet lokalt.
Robban Nilsson/ombudsman

 • Skapad 2016-06-07 13:53
Robban
Robban Nilsson

Kommentaren har tagits bort...

 • Skapad 2016-06-07 13:46
Patrik
Patrik Ferlander

Är det chefen som utser vilka som är behöriga och har de formella kraven, eller måste varje lärare som anser sig falla inom dessa kriterier anmäla intresse till chefen?

 • Skapad 2016-06-04 01:13

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här