Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets tidningar

En av dina förmåner som medlem i Lärarförbundet är tidningarna. Huvudtidningen, Läraren, har fokus på lärarnas viktigaste frågor. Dessutom ger vi ut nio olika ämnesmagasin.

Alla medlemmar i Lärarförbundet får Läraren hem i brevlådan.

Som medlem har du också automatiskt en prenumeration på en ämnestidning för 22 kronor per månad, en kostnad som faktureras i samband med din medlemsavgift.

Om du inte vill ha din ämnestidning kan du enkelt avbeställa på Mina Sidor.

Du kan även välja att prenumerera på ytterligare en eller flera ämnestidningar. Det kostar 22 kronor per månad.

Studerandemedlemmar får en valfri ämnestidning gratis.

Magasinet Läraren

Ett nyhetsmagasin med fokus på lärarnas viktigaste frågor.

Tidningen kommer ut med 8 nummer per år och är landets största yrkes- och nyhetsmagasin för lärare.

Fyra gånger per år gör Läraren även en 24-sidig vetenskapssektion med fokus på lärarnära forskning och beprövad erfarenhet.

Namnet tydliggör att lärarkåren är en yrkeskår, som omfattar lärare inom en rad olika ämnen och skolformer, inklusive förskolan, samt studie-och yrkesvägledare, specialpedagoger, rektorer, och andra skolledare.

Tidningen kom ut första gången 1881, och hette då Sveriges Läraretidning.

Nio olika ämnesmagasin

Förskolan, fokus på kompetensutveckling för lärare inom förskolepedagogik. (6 nummer)

Specialpedagogik, bevakar det specialpedagogiska området. (5 nummer)

Chef & Ledarskap, yrkestidning för chefer och ledare inom skola och utbildning. (5 nummer)

Fritidspedagogik, för dig som är lärare i fritidshem. (5 nummer)

Yrkesläraren, med fokus för dig som gymnasielärare i yrkesprogrammen. (5 nummer)

Ämnesläraren, utkommer med tre egna titlar och går till olika grupper av ämneslärare. (5 nummer)

Grundskolläraren, för dig som är lärare och arbetar med de yngre eleverna. (5 nummer)

Tidningarnas webbplats

Välkommen till Läraren.se, här samlas alla tidningar på en och samma webbplats. Du kan enkelt anpassa sidan så att du får nyheterna som är viktigast för dig.

Hantera dina tidningar

Som medlem kan du hantera dina tidningar genom att logga in på dina sidor: lararforbundet.se/minsida

Är du inte medlem, men vill prenumerera ?

Kontakta
larartidningar@pressdata.se

Lärarförbundet/MYM Publishing AB
Box 610
832 23 Frösön

Tel: 08-7996398

Lärarstudent?

Som studerandemedlem får du välja en prenumeration på en av Lärarförbundets tidningar gratis.

Kyrkomusiker?

Medlemmar som är kyrkomusiker har en egen tidning som ges ut av Kyrkomusikernas Riksförbund.

Annonsera

Här hittar du alla våra tidningar som det går att annonsera i.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

  • Skapad 2013-06-24
  • Uppdaterad 2022-03-10
Frågor & Svar