Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets styrdokument och stadgar

Lärarförbundets styrdokument och stadgar består av: Vision, uppdrag, identitet och värderingar; Agenda för en stark organisation; Verksamhetsinriktning 2019-2022; Stadgar. Senaste ändringar beslöts av Kongressen 2018.

Vision, uppdrag, identitet och värderingar

En kortfattad beskrivning av vad vi vill uppnå, hur vi arbetar, hur vi vill uppfattas och vad vi står för. Visionen gäller för de närmaste åtta åren, det vill säga under två kongressperioder. Vision, uppdrag, identitet och värderingar bildar grunden för hur vi ska framstå och profilera oss de kommande åren.


Agenda för en stark profession

Detta är den långsiktiga inriktning för Lärarförbundet som gäller i åtta år, det vill säga under två kongressperioder. Syftet är att utveckla resonemanget och ge mer substans åt vision, uppdrag, identitet och värderingar samt ringa in vad vi ska fokusera på i verksamheten i ett längre perspektiv.


Verksamhetsinriktning.

Verksamhetsinriktningen syftar till att styra och slå fast målsättningarna för Lärarförbundet under kongressperioden 2019-2022. Verksamhetsinriktningen har samma upplägg som Agenda för en stark profession, men är mer detaljerad med konkreta mål för kongressperioden.


Stadgar

Lärarförbundets stadgar.

  • Skapad 2018-11-28
Frågor & Svar